Co se nám povedlo

 • Výběr z toho, co už máme hotovo a můžeme si odškrtnout


Revitalizace sídliště Štěpánov (5 etap)
Revitalizace sídliště Vyhlídka (3 etapy)
Revitalizace sídliště Křižná
Revitalizace sídliště Pod Oborou
Komplexní rekonstrukce bývalé LDN na Dům sociálních služeb
ZŠ Vyhlídka - výměna oken a dveří, zateplení střech
ZŠ Šafaříkova - rekonstrukce hlavní budovy
 • realizace I. etapy v roce 2014
 • náklady 9,6 mil. Kč
ZŠ Křižná - dokončení výměny oken, dveří, zateplení fasád, rekonstrukce elektroinstalace
ZŠ Šafaříkova, ZŠ Vyhlídka - stavební obnova odborných učeben
MŠ Bynina - výměna oken, dveří, rekonstrukce elektroinstalace
MŠ Seifertova - výměna oken, dveří, rekonstrukce elektroinstalace
Cyklistická stezka Žerotínova - Kouty
 • realizace v roce 2010
 • náklady 1,95 mil. Kč
 • z toho dotace 0,95 mil. Kč
Cyklochodník Karafiátova - Hrachovec - I. a II. etapa
 • realizace v letech 2012-2013
 • náklady 8,4 mil. Kč
 • z toho dotace 2,45 mil. Kč
Cyklostezka Bečva - úsek Juřinka
Discgolfové hřiště v areálu bývalých kasáren
Skatepark u Rožnovské Bečvy
 • realizace v roce 2011
 • náklady 1,68 mil. Kč
Rekonstrukce jižního křídla zámku Žerotínů
 • dokončení stavební části v září 2014
 • náklady 42,3 mil. Kč
 • z toho dotace v roce 2014 16 mil. Kč
 • http://www.valasskemezirici.cz/doc/31680/
Stavební obnova kaple Smrtelných úzkostí Ježíše Krista
Zateplení kulturního domu v Hrachovci
Výstavba altánu v parku zámku Kinských
Rekultivace staré ekologické zátěže - skládka v Hrachovci
Protipovodňová hráz Juřinka II.
 • realizace v roce 2011
 • náklady 13,5 mil. Kč
Rekonstrukce Hasičské zbrojnice SDH Juřinka
Rozšíření a modernizace veřejného osvětlení
Čistá řeka Bečva II.

 

Podpora individuální i hromadné bytové výstavby
 • investice do rozvoje inženýrských sítí (např. Beskydská Vyhlídka)
 • realizace v letech 2010 – 2014
Rekonstrukce mostu na ulici Solární
 • realizace v roce 2011
 • náklady 5,8 mil. Kč
Workoutové hřiště
 • realizace srpen 2014
 • náklady 350 tis. Kč
Obchvat města - úspěšné ukončení procesu posuzování vlivu na životní prostředí