Školství

Školství je jednou z našich priorit. Na investice, opravy a údržbu školských budov, modernizaci učeben a vnitřního vybavení město v letech 2011 až 2014 ze svého rozpočtu vydalo 47,7 milionů korun. Nepodařilo se přizpůsobit síť základních škol demografickému vývoji. Potřebné investice a opravy tak jsou a budou dražší a pomalejší, než bychom si přáli. I takové jsou důsledky populismu a nezodpovědnosti některých zastupitelů… Život jde ale dál a my jsme připraveni hledat schůdná řešení ve prospěch našeho města.

 Jan Trčka - garant oblasti Školství

CO SE NÁM POVEDLO:

 • MŠ  Seifertova – vyměnili jsme okna, dveře, provedli rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení (rok 2011, 2,65 mil. Kč)
 • MŠ Bynina – vyměnili jsme okna, dveře,  rekonstruovali elektroinstalaci a osvětlení (rok 2012, 1 mil. Kč)
 • ZŠ Vyhlídka – vyměnili jsme okna, dveře, zateplili střechy (rok 2013, 15 mil. Kč)
 • ZŠ Křižná – vyměnili jsme okna, dveře, zateplili fasády, provedli jsme rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení (rok 2014, 18,3 mil. Kč)
 • ZŠ Šafaříkova (hlavní budova) – provedli jsme rekonstrukci sociálního zařízení, výměnu topení, obnovu suterénu (rok 2014, 9,6 mil. Kč)
 • ZŠ Šafaříkova, ZŠ Vyhlídka – obnovili jsme přírodovědné odborné učebny (rok 2013/14, 3 mil. Kč, z toho dotace ROP 2,5 mil.Kč)

A připravili jsme k realizaci

 • ZŠ Šafaříkova  (hlavní budova) – 2015, 15 milionů (okna, dveře, bezbariérový přístup – výtah)
 • MŠ Štěpánov – rok 2015, 10 milionů, z toho již schválená dotace OPŽP 8,5 milionů (okna, dveře, zateplení)
 • SVČ Domeček – rok 2015/16, 18 milionů, z toho již schválená dotace OPŽP 15 milionů (okna, dveře, zateplení)
 • ZŠ Žerotínova – je připravena projektová dokumentace, čekáme na uvolnění církevních restitucí (okna, dveře, zateplení)
 • MŠ Vyhlídka, MŠ Křižná – rok 2015/16, 2 miliony (rekonstrukce plynových kotelen)

CO CHCEME:

 • Zrealizujeme připravené rekonstrukce a opravy základních škol (topné systémy, elektroinstalace, rozvody vody atd.) a budeme naplňovat plán obnovy mateřských škol
 • Najdeme vhodné využití volných prostor v základních školách (se zohledněním koncepčních změn v regionálním školství připravovaných MŠMT)
 • Pomůžeme školám jiných zřizovatelů s řešením vhodných prostor  (ZUŠ A.Radoka, ZŠ Salvátor)
 • Budeme spolu s řediteli škol řešit podporu talentovaných a nadaných žáků
 • Chceme i nadále úzce spolupracovat s řediteli škol při řízení školství ve městě
 • Opět finančně podpoříme integraci zdravotně znevýhodněných žáků, logopedii na školách
 • Zachováme pravidelný příspěvek na revitalizaci zahrad mateřských škol
 • Znovu otevřeme grantovou oblast vzdělávání k podpoře studentských projektů 
 • Budeme i nadále spolupracovat se Zlínským krajem s cílem zachování sítě a specializace středních škol na území města

"Investujeme do dětí, do budoucnosti"

Všimli jste si, že naše mateřské školy letos v červnu nabídly rodičům volná místa pro školní rok 2014/2015? Zatím jen 10, ale příští rok to bude ještě víc. I to je výsledek naší promyšlené koncepční práce.