Kandidáti 2014

Hana Skácalová
1

Hana Skácalová (51 let)

vedoucí odboru

Ing. Hana Skácalová pracuje již od roku 1992 na odboru školství, kultury a sportu městského úřadu ve Valašském Meziříčí. Začínala na pozici referenta pro školství a od roku 2005 vykonává funkci vedoucí odboru. Při své práci se naučila orientovat v právních předpisech, dokumentech samosprávy i státní správy, tyto znalosti nakonec musela prokázat při skládání zkoušek odborné způsobilosti. Podílela se také na zpracovávání různých strategických a analytických dokumentů a materiálů města. Prošla složitou dotační administrativou a to jsou zkušenosti k nezaplacení. Je ale hlavně ekonomem. Tvorba rozpočtu města a jeho organizací, rozborové práce, účetnictví, to jsou činnosti, které ji vždy zajímaly a kterým se věnuje s chutí.

"Tyto své  znalosti bych chtěla využít při práci v zastupitelstvu města. K tomu mohu přidat smysl pro spravedlnost, rovné jednání, zodpovědnost, schopnost naslouchat druhým a přemýšlet o jejich názorech.

A na co bych se ráda zaměřila? Na to, co dokola opisujeme ve strategických plánech a v čem stále není jasno - konečně rozmotat to klubko problémů s budovami města. Máme budovy, máme prostorové potřeby, ale nejsme schopni definitivně rozhodnout, co kam půjde. A pak to rozhodnutí také zrealizovat. Valíme ty problémy před sebou a není odvaha do toho říznout. Já tu odvahu mám."

 

Podrobnější životopis

"Narodila jsem se v roce 1963 v Ostravě, kde jsem odmaturovala na střední ekonomické škole a také vystudovala Vysokou školu báňskou, ekonomickou fakultu, obor systémové inženýrství (mám ráda systém). Ihned po studiích v roce 1985 jsem se přestěhovala do Valašského Meziříčí a nastoupila do podniku Osvětlovací sklo jako programátor. Ve stejném roce jsem se provdala za Jiřího, profesí slévarenského technologa. Dnes tuto činnost vykonává jako OSVČ. Máme dvě dcery, obě již dospělé, letos dokončily vysokoškolská studia a hledají svou cestu životem.

Do roku 2008 jsme bydleli v panelovém bytě na sídlišti Vyhlídka II. a musím říci, že naprosto spokojeně. A to i díky výborným sousedům. Má záliba v zahradničení, které jsem se věnovala na zahrádce v Nové Bělé, zděděné po mamince, byla hlavním impulsem k rozhodnutí pro vlastní dům se zahradou.

 

Kromě práce na zahrádce se s manželem aktivně věnujeme sportu. Manžel volejbalu, já kuželkám, společně pak cyklistice a lyžování."

 

       

Jiří Částečka
2

Jiří Částečka (53 let)

starosta

Jiří Částečka vykonává od roku 2006 dodnes funkci starosty našeho města. Zná tedy problematiku řízení města velmi podrobně.

"V následujícím volebním období bych chtěl prací v zastupitelstvu pokračovat v odpovědné a konzervativní rozpočtové politice, pracovat na zefektivňování činnosti a práce městských společností a dosáhnout zlepšení bezpečnostní situace města i regionu."

Milena  Medková
3

Milena Medková (53 let)

ředitelka ZŠ

PhDr. Milena Medková vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Informační studia a knihovnictví, na FF UK taktéž získala doktorát z filozofie. Dlouhodobě se věnuje problematice informační gramotnosti a procesu zavádění předmětů informační výchovy do vzdělávacích programů středních i základních škol, projektovému managementu a dotační a grantové politice. V současné době pracuje jako ředitelka základní školy a externě vyučuje na FF Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou rady města.

 

O sobě

"Jsem vdaná a mám dvě dcery. Mé záliby a zájmy jsou sport – tenis, vysokohorská turistika, cyklistika, sjezdové i běžecké lyžování, divadlo, literatura, Valašsko, život ve všech jeho podobách."

Otto Buš
4

Otto Buš (52 let)

jednatel obchodní společnosti

Ing. Otto Buš od roku 1989 pracoval v soukromém sektoru na pozici jednatele a ředitele stavební a obchodní společnosti. V současné době zastává funkci jednatele ve firmě CZT ve Valašském Meziříčí. V posledním volebním období, tedy v letech 2010 - 2014 se účastnil řízení města jako člen rady a kontrolního výboru.

"Ve Valašském Meziříčí žiji více než 50 let, tedy téměř celý svůj život. Vystudoval jsem zdejší stavební průmyslovku a poté vysokou školu VUT v Brně. Znám podnikatelské prostředí, ale také problematiku ostatních oblastí života města. Zkušenosti jsem získal při svém působení v zastupitelstvu a radě města v tomto volebním období. Myslím si, že se nám podařilo spoustu dobrých věcí prosadit, ale máme toho ještě hodně k řešení."

 

Krátce o mně

"Z mého soukromého života jen krátce. Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti a mezi mé koníčky patří hlavně sport, samozřejmě také kultura a cestování."

 

Mojmír Krátký
5

Mojmír Krátký (50 let)

výkonný ředitel

Ing. Mojmír Krátký se věnuje profesně controllingu firem a projektů a také problematice firem z hlediska právního, účetního a daňového. Od roku 2012 také souběžně vykonává funkci výkonného ředitele Asociace podniků tepelné techniky, oborového sdružení výrobců tepelné techniky v ČR.

Do záležitostí města aktivně vstoupil činností se společností ST Servis s.r.o., kde byl zvolen v roce 2008 do funkce předsedy dozorčí rady. Podílel se také na ekonomických analýzách společností města a návrzích jejich stabilizace. 

 

O sobě

"Narodil jsem se v roce 1964 v Olomouci. V roce 1982 jsem po absolvování čtyřletého studia odmaturoval na gymnáziu tamtéž. V roce 1987 jsem ukončil státní zkouškou pětileté studium na strojní fakultě v oboru jaderné a tepelné stroje a zařízení na dnešní Technické univerzitě v Ostravě. Jsem ženatý a mám dvě dospělé děti, dcera studuje na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze a syn na zdejším gymnáziu. Od roku 1994 bydlím se svojí rodinou ve Valašském Meziříčí. Zajímá mě věda, technika a politika, v létě hraju fotbal a jezdím na kole, v zimě hraju basket a jezdím na lyžích."

 

O práci

"Po absolvování vysokoškolských studií jsem pokračoval ve dvouleté specializované přípravě pro získání oprávnění k řízení provozu atomových elektráren a následně jsem nastoupil na 3. blok Jaderné elektrárny Dukovany do funkce operátora turbín, po dvou letech pak na místo operátora reaktoru. V letech 1995 až 2000 jsem vykonával funkci výkonného ředitele strojírenské firmy OPOP s.r.o. ve Valaškém Meziříčí."

 

O postojích

"Za starého režimu jsem se politicky neangažoval, poslouchal jsem Hlas Ameriky a věřil, že se to samoděržaví samo jednou rozsype. Dobu po převratu jsem pak bral jako šanci svobodně konat a neuvažoval jsem o žádném aktivním politickém angažmá. Nicméně časem jsem dospěl k přesvědčení, tak jako asi spousta lidí kolem, že věci nejdou až tak príma, jak si všichni v počáteční euforii mysleli, a rozhodl jsem se k aktivnímu přístupu k věci. Stal jsem se členem ODS. Ač to tak momentálně moc nevypadá, věřím, že ODS je partají, kde by se mohly (a snad opět budou po probíhajcí katarzi) koncentrovat ideje a lidé s přirozeným konzervatismem v sobě, mezi které se počítám. Smysl politických stran pak vidím v dlouholetém prosazování jejich ideologií a nikoliv jako nástroj k politickému zajištění si dotací, protože mi zrovna dozrálo poměrně hodně řepky na poli. Základem mých politických postojů je především odmítání všech forem relativismu, který se, bohužel, masově zarůstá do všech sfér našich životů. Nemyslím si proto, že všichni lidé by měli mít vysokou školu za každou cenu, že by zákon měl určovat povinný počet žen v představenstvu soukromé firmy, že páry stejného pohlaví dostanou totožná práva jako institut rodiny atd., atd. Když si stoupnu jednou nohou do kýble s horkou vodou a druhou do kýble s ledem, prostě mi nebude v průměru fajn i když mi to dají z Bruselu příkazem. Prostě nebude. Stejnou zhoubu pro racionální jednání lidí a jako základ veškeré korupce, o které dnes tak s oblibou mluví nejvíc ti, kteří jsou její příčinou, pak také vidím v přebujelém státním dirigismu všude a ve všem. Odmítám také mediální fikce o naší zemi jako místu největší korupce ve vesmíru, místu samých zlodějů a tupých ovcí. Naopak, myslím si, že máme na to věci si řídit sami, dobře prosperovat i bez dotací a vychovat schopné následníky. Toliko nepatrný nástin mých politických postojů..."

 

O kandidátce

"Před časem jsem souhlasil se zařazením na kandidátku do zastupitelstva města. Určitě se před volbami bude spousta lidí zaobírat tím, jak bylo v minulosti všechno špatně, nic nefungovalo, nefunguje a fungovat nebude, kdo co ukradl a kdo je větší zloděj. Zkrátka stejně, jak v České televizi nebo Mediálních Fikcích Dnes (zkr. MF Dnes). Jistě, všechno, co se událo ve městě nebylo bezchybné, ale věřím, že spousta lidí už prokoukla ohranou strategii, kdy nastupující reprezentace svoji neschopnost zakrývá neustálým zaobíráním se činností svých předchůdců. Já to tak nevidím, myslím si, že Valašské Meziříčí je krásné, pospravované, dobře vybavené a dobře fungující město a všichni, kteří se na tom podíleli, udělali kus dobré práce. Hlavně si ale myslím, že maximum sil je potřeba směřovat do budoucna. Pokud k tomu budu přizván, vložím do toho, co budu umět."

 

 

 

Daniel Šulák
6

Daniel Šulák (34 let)

pracovník Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Ing. Daniel Šulák je zaměstnancem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko a referent městského úřadu Valašské Meziříčí na odboru regionálního rozvoje a územního plánování. Oficiální název pracovního zařazení je poněkud složitější, ale v podstatě je to jednoduché. Pracuje pro rozvoj města i přilehlého okolí, jeho úkolem je starat se o dotační prostředky, které plynou do území, tak aby byly vynakládány efektivně a smysluplně. Mimo jiné se také podílí na kulturních akcích, jejichž pořadatelem je město Valašské Meziříčí (například jarmarky a farmářské trhy).

 

O sobě

„Ve volném čase mám rád sport a to zejména fotbal, kterému jsem se odmalička věnoval jako hráč, později jako trenér. Z dalších sportů jsou mi vlastní všechny kolektivní hry nebo tenis a manželka někdy říká, že kdyby se snad soutěžilo v hodu prázdným igelitovým sáčkem, budu vědět, jak to dopadlo :-). Sport mě naučil vyhrávat, prohrávat, ale i remizovat a to se myslím dobře hodí i do života."

 

Roman Štěrba
7

Roman Štěrba (35 let)

ředitel kulturního zařízení

Roman Štěrba pracuje od roku 2012 na pozici ředitele Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí. Funkci převzal v době, kdy se organizace dostala do poměrně složité finanční situace. Úsporná opatření, zefektivnění práce stávajících zaměstnanců a optimistický přístup k řešení problémů vedly ke stabilizaci zařízení. Organizace zvládla i další povinnosti, které ji byly svěřeny po zrušení Rozvojové agentury VIA, zejména činnosti galerií a informačního centra. 

Daniel Hruška
8

Daniel Hruška (40 let)

finanční ředitel

Ing. Daniel Hruška je absolvent Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2001 nastoupil do příspěvkové organizace Hvězdárna a Planetárium hl. m. Prahy, kde dva roky působil na pozici vedoucího ekonomického oddělení a ekonomického náměstka. Dále tři roky pracoval jako kontrolor a vedoucí skupiny kontrolujících na Nejvyšším kontrolním úřadě. V roce 2006 nastoupil do společnosti DEZA na pozici referenta controllingu. Od července 2009 zastává funkci finančního ředitele. Je jednatelem společnosti DEZA POLSKA, Sp. z o.o. a členem správní rady Tenisového klubu DEZA Valašské Meziříčí. Od letošního roku je členem finančního výboru města Valašské Meziříčí.

 

O sobě

"Jsem ženatý, mám dva syny, Michala a Jirku. Mezi mé záliby patří turistika (zejména vysokohorská), horské kolo, squash a tenis. Členem ODS jsem od listopadu 2010."

 

Jan Trčka
9

Jan Trčka (62 let)

ředitel gymnázia

Mgr. Jan Trčka je od roku 1992 ředitelem valašskomeziříčského gymnázia. Škola za tu dobu prošla mnohými změnami, nyní je stabilizovanou, moderně vybavenou vzdělávací institucí poskytující úplné všeobecné střední vzdělání ve dvou studijních cyklech. V místní komunální politice ukončuje třetí volební období v zastupitelstvu města a osmým rokem je členem rady města.

 

 

Jak to vidím já

"Věkem jsem senior. Vyjma prvních čtyř let života a dvouleté služby v armádě, působím zbývajících 56 let ve školství. Politicky jsem ukotven v ODS od roku jejího vzniku. Ani v obdobích krizí, kterými strana prošla a prochází, jsem nezamýšlel přestoupit k jinému politickému subjektu. Postupně jsem měl možnost se zapojit do stranických oblastních a regionálních struktur. 

ODS s koaličními partnery stojí po tři navazující volební období v čele našeho města. Dovolím si tvrdit, že město je živým, prosperujícícm organismem, který se neustále přetváří a buduje ve snaze kontinuálně zlepšovat podmínky pro plnohodnotný život jeho obyvatel. A co je velmi pozitivní: Valmez patří k nejméně zadluženým městům v ČR. 

Mezi kandidáty za ODS neochabuje  chuť do další práce, máme řadu námětů, jak v příštích letech rozvíjet město a obohacovat život jeho občanům - stojí za to se opětovně pokusit získat důvěru Meziříčáků."

 

Ludvík Dobeš
10

Ludvík Dobeš (57 let)

lékař

MUDr. Ludvík Dobeš je lékařem a pracuje jako primář oddělení následné péče v Nemocnici ve Valašském Meziříčí.

Tomáš Jareš
11

Tomáš Jareš (48 let)

učitel

Tomáš Jareš povoláním učitel, ale také taneční mistr a majitel tanečního studia.

 

O sobě

"Narodil jsem se v Ostravě  v roce 1965. V roce 1984 jsem ukončil studium střední odborné školy v Žilině. V roce 1990 jsem absolvoval konzervatoř v Ostravě, obor Učitel tance a společenské výchovy. Letos končím pedagogické studium na UP v Olomouci. Jsem ženatý, máme dvě, již dospělé děti Tomáše a Filipa. V současnosti učím odborný výcvik na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí a ve volných chvílích se věnuji tanci."

Radek Částečka
12

Radek Částečka (34 let)

ekonom

Mgr. Radek Částečka má ekonomické a právní vzdělání a je zaměstnán jako ekonom ve významné koncernové firmě. Důvodem pro jeho kandidaturu do zastupitelstva města je snaha spolu se svými kolegy pozitivně ovlivňovat chod města s využitím svého vzdělání a získaných znalostí z pracovní praxe.

 

O sobě

"Narodil jsem se ve Valašském Meziříčí, které je po celý můj stávající život i mým domovem. Jsem ženatý, otec dvou malých dětí. Ve volnočasových aktivitách patří mezi mé záliby například lyžování, jízda na horském kole, karate, pěstování kaktusů či amatérské studium historie. Ovšem volného času nemám nazbyt, neboť přednost před koníčky dostává rodina a práce."

 

  

Filip Rejchrt
13

Filip Rejchrt (32 let)

vedoucí obchodního oddělení

Ing. Filip Rejchrt již sedmým rokem pracuje ve výrobní společnosti Servis Climax a.s. Momentálně působí na pozici vedoucího obchodního oddělení a je odpovědný za výsledky společnosti. Díky svým zkušenostem, získaným nejen ze zahraničního obchodu, může být našemu městu jistě prospěšný.

 

Pár slov

"Je mi 32 let a jsem ženatý. Téměř dvacet let jsem, někdy více a někdy méně, spokojeným občanem Valašského Meziříčí. Do místního sdružení občanské demokratické strany jsem vstoupil koncem loňského roku z jednoho prostého důvodu. Považuji to zkrátka za nejlepší způsob, jak přispět a přičinit se o to, abychom zde společně žili v maximální míře spokojeně a rádi.

Ve volném čase rád cestuji a aktivně sportuji."

 

Mezinárodní veletrh Frnsterbau - pracovnÄ› a se stálým úsmÄ›vem   Mrtvé moÅ™e -

Marek Netolička
14

Marek Netolička (48 let)

jednatel obchodní společnosti

Ing. Marek Netolička je lesní inženýr. Po práci u někdejších Severomoravských státních lesů, LZ Rožnov p. R. a Valašských lesotechnických melioracích se začal věnovat problematice lesních městských majetků, nejdříve v Rožnově p. R. a nyní ve Valašském Meziříčí.

 

O sobě

"Jsem patriot, narozený ve Valašském Meziříčí, základní a středoškolské vzdělání jsem utrpěl taktéž ve Valašském Meziříčí, po absolvování lesnické fakulty VŠZ v Brně a roční vojenské službě, návrat zpět na Valachy. 
Mezi koníčky krom práce a rodiny, patří myslivost, dýmka, fotografování. Rád také sáhnu po knihách o myslivosti. Sport již jen formou aktivního gaučinku při sledování hokeje a fotbalu."
Martin Vaigl
15

Martin Vaigl (36 let)

živnostník

Martin Vaigl je živnostník. Mimo jiné také zapálený organizátor Hrachovecké olympiády. 

 

O sobě

"Jsem členem dobrovolných hasičů v Hrachovci. Trénuji fotbal - mladší i starší přípravku v Hrachovci a zároveň i mladší přípravku ve Valašském Meziříčí (ročník 2005). Moje priorita je, aby děti trávily co nejméně času u počítače a televize, proto všechen volný čas věnuji dětem, svým i druhých. Jsem také hlavní organizátor olympijských her v Hrachovci, které jsme letos pořádali již po patnácté. Pro občany Hrachovce, ale také z Valašského Meziříčí a širokého okolí. Výtěžek akce darujeme dětem, místním organizacím nebo lidem, kteří peníze potřebují."

Vladimír Vavrečka
16

Vladimír Vavrečka (62 let)

podnikatel

Vladimír Vavrečka - živnostník. Sportovec, tenista, rodilý Valmezák.

Radomír  Stodůlka
17

Radomír Stodůlka (50 let)

THP pracovník

Radomír Stodůlka je jednatelem obchodní společnosti.

Břetislav Krutílek
18

Břetislav Krutílek (60 let)

jednatel obchodní společnosti

Břetislav Krutílek - podnikatel, rybář a sportovec.

Vladimír Oplt
19

Vladimír Oplt (77 let)

v důchodu

Ing. Vladimír Oplt je dnes již v důchodu. Jeho cenných rad a názorů si velmi vážíme.

 

O sobě

"Ze své celoživotní činnosti lesníka jsem si odnesl poznatek, že les a další významné složky životního prostředí je schopen odpovědně spravovat pouze vlastník, nebo vlastníkem pověřený konkrétní správce. Samospráva a státní správa musí vlastníkovi v jeho činnostech pomáhat a nezatěžovat ho nesmyslnými byrokratickými překážkami a omezeními.

Je to jedna z hlavních záruk, že spravovaný majetek bude předán příští generacím v řádném a nenarušeném stavu. 

Jsem připraven v tomto smyslu být svým kolegům z kandidátky ODS pro volby do obecního zastupitelstva konzultantem a rádcem."

 

 

Otto Medek
20

Otto Medek (59 let)

zástupce ředitele ZŠ

Mgr. Otto Medek pracuje ve školství, od roku 1991 pak na Základní škole Masarykova ve Valašském Meziříčí. 23 let pracoval jako ředitel této školy, nyní jako zástupce ředitele. Zná podrobně problematiku školství, zejména toho základního, ve městě i obecně. 

 

Krátce

"Jsem vystudovaný tělocvikář, takže mé záliby jsou sport a učení tělesné výchovy na základní škole. Ve volném čase se aktivně věnuji tenisu a v zimě lyžování."

 

 

Petr Kovář
21

Petr Kovář (53 let)

sportovní manažer

Petr Kovář působí jako sportovní manažer hokejového klubu HC Bobři Valašské Meziříčí. Jeho profesí je sport a v této oblasti by byl rád prospěšný městu. Je připraven se zapojit aktivně v kterékoliv oblasti, která by vedla ke zlepšení podmínek života občanů ve Valašském Meziříčí.

 

O sobě

"Narodil jsem se ve Vsetíně. Zde jsem absolvoval ZŠ v Luhu a Střední odborné učiliště ve Zbrojovce Vsetín. Vojenskou základní službu jsem plnil v Horních Počáplech, kde jsem i v nedalekém Mělníku hrál hokej. Po jejím absolvování jsem se přestěhoval do Valašského Meziříčí, kde žiji dodnes. Od roku 1994 do roku 2006 jsem pracoval v TJ Valašské Meziříčí jako vedoucí zimního stadionu. 

Jsem ženatý a mám dvě děti. Věnuji se sportu, mám rád film, hudbu a cestování."

 

Petr Skovranek
22

Petr Skovranek (46 let)

učitel

Mgr. Petr Skovranek je učitelem na Základní škole Vyhlídka. Již několik let zpracovává pro město kroniku.

 

Pár slov 

"Po absolvování SPŠ stavební a filosofické fakulty učím už mnoho let na ZŠ Vyhlídka český jazyk a historii, skoro se mi nechce věřit, že už je to tolik let. Mám také firmu, zabývám se farmaky. 5 let jsem kronikářem města Valašské Meziříčí. Jelikož nevydržím nikde dlouho sedět a rád se hýbu, mám rád hory, turistiku, kolo, lyže, plavání a volejbal."

 

Na horách je někdy zima

 

A toto umí každý...

Jiří  Kadlec
23

Jiří Kadlec (69 let)

v důchodu

Mgr. Jiří Kadlec je v důchodu, ale stále aktivní. Ve stávajícím volebním období pracoval v bytové komisi jako její předseda, bytové problematice města se věnuje již téměř 10 let. Profesně nejbližší je mu stále školství, v tom městském působil od roku 1970. I když je v současné době zdravotně omezen, je připraven pomoci svou radou a zkušenostmi.

 

Životopis

"Narodil jsem se v roce 1944 ve Valašském Meziříčí. Vystudoval jsem učitelství na Pedagogickém institutu ve Zlíně. V roce 1983 jsem ukončil dálkově doplňkové studium na Pedagogické fakultě v Ostravě pro 5. - 12. ročník. Mým prvním učitelským místem byla škola v Lešné. Od roku 1970 do odchodu do důchodu jsem působil na ZŠ Masarykova. Na této škole jsem pracoval 10 let ve funkci zástupce ředitele ZŠ.

V době mé učitelské kariéry jsem pracoval s dětmi i ve volných chvílích. Zvláště o prázdninách jsem organizoval tábory, jak stále, tak i putovní ve Vysokých Tatrách. 

K mým zálibám v současné době patří zahrádkaření, chataření a filatelie. Byl jsem předsedou zahrádkářské organizace ČZS Křižná, v současné době jsem místopředseda ČZS, jsem rovněž členem klubu filatelie.

Manželka Blanka je ředitelkou MŠ Kraiczova, syn Jiří ukončil studium na Masarykově univerzitě v Brně, na ekonomicko-správní fakultě. Nyní je zaměstnán u firmy Veskom v Praze. Dcera Adéla je zdravotní sestrou, pracuje v nemonici ve Valašském Meziříčí. Dcera Bronislava vyučuje na Zdravotní škole ve Vsetíně."

 

Anna Jurková
24

Anna Jurková (67 let)

v důchodu

Anna Jurková je dnes již v důchodu, přesto patří k našim stále aktivním spolupracovníkům.

 

Pár slov o sobě

"Maturovala jsem v oboru elektro, tomu jsem se věnovala 25 let. Potom jsem vystřídala dalších pět zaměstnání, v nichž jsem nasbírala mnoho zkušeností, především životních. Naposled jsem pracovala v oddělení dopravních přestupků na městském úřadě.

V důchodu se mi jako správné důchodkyni hlavně nedostává času. Ten dělím v první řadě mezi svoji rodinu  (i když její členové by na to mohli mít jiný názor Usmívající se), mezi svoje aktivity veřejné (jako členka humanitárního sdružení Člověk člověku, přísedící soudu) a svoji dlouholetou vášeň, český jazyk. Zájem o naši mateřštinu jsem neměla možnost skutečně naplno využít v žádném ze svých mnoha zaměstnání, o to raději pomoc s uhlazením kdejakého textu nabízím všem známým. Pro tuto zálibu si nyní mohu vyhradit prostor podstatně větší, a tak pod mýma očima procházejí práce studentů i rukopisy samovydavatelů. U toho vydržím celé hodiny, takže kdybych měla ukázat fotku při své typické činnosti, bylo by to u počítače.

Nebudu zmiňovat svoje záliby kulturní, ty máme všichni nějaké. Ale uvedla bych svůj hluboký zájem o politiku a záležitosti veřejné všeobecně. Ten mě přivedl k rozhodnutí souhlasit s umístěním na kandidátce ODS. V hypotetickém případě svého zvolení do zastupitelstva bych se ráda věnovala oblasti sociální."

 

Miluju minivýlety, tento byl do Hradce nad Moravicí. 

Václav Majkus
25

Václav Majkus (56 let)

středoškolský učitel

Ing. Václav Majkus