Sport

Naší snahou je široká podpora sportovních a volnočasových aktivit obyvatel města. Vždyť už naší předkové říkali „Ve zdravém těle, zdravý duch.“. U mládeže chápeme podporu sportu a smysluplného využití volného času jako účinnou prevenci kriminality, ale také vybudování si prospěšných návyků pro svůj budoucí život. Dospělí v plném pracovním zatížení zase potřebují nalézt vhodnou relaxaci, kdy zejména u duševně pracujících jsou pohybové aktivity ty pravé.  V neposlední řadě naši senioři podpoří svou pohyblivost vybraným druhem sportovní činnosti.

Daniel Šulák - garant oblasti Sport

CO SE NÁM POVEDLO:

 • Dobudovali jsme spolu s tělovýchovnou jednotou horní travnaté tréninkové hřiště (rok 2013, náklady 1,7 mil. Kč)
 • Otevřeli jsme discgolfové hřiště jakožto finančně nenáročnou sportovní aktivitu pro všechny (rok 2012, náklady 260 tis. Kč)
 • Nastavili jsme financování správy letního stadionu (1,6 mil. Kč ročně), stabilizovali jsme financování zimního stadionu (2 mil. Kč ročně)
 • Byl připraven a je postupně realizován systém budoucí správy sportovišť města profesionální městskou firmou – ST SERVIS s.r.o. Snahou je svěřit starost o majetek odborníkům a umožnit tak dobrovolným spolkům věnovat se plně sportovní činnosti.
 • Zavedli jsme systém finanční podpory činnosti sportovních oddílů, zejména mládežnického sportu
 • Udrželi jsme již dlouhodobě funkční systém financování obnovy sportovišť v místních částech (350 tis. Kč ročně)
 • Podporujeme školy ve sportovních aktivitách (Plavecký pohár, dětská Valašská laťka, stavbařská tisícovka, městská florbalová liga, OVOV atd.)
 • Velmi úspěšní jsme v budování cyklostezek a cyklotras nejen na území města, spolupracujeme intenzivně také s ostatními obcemi mikroregionu (cyklostezka Juřinka, napojení na Cyklostezku Bečva, cyklopruhy  i společné pásy pro cyklisty a chodce ve městě)

CO CHCEME:

 • Nadále budeme podporovat registrované i neregistrované sportovce a mládežnický sport
 • Budeme udržovat a pečovat o jedinečné sportoviště v rámci Zlínského kraje a dokončíme reformu správy sportovišť profesionální městskou společností
 • Vybudujeme další investičně a provozně nenáročná sportoviště pro všechny (venkovní fitness park na Vodní ulici s fitness stezkou)
 • Podpoříme rozvoj cykloturistiky investicemi do dalších částí cyklostezek a cyklotras, ale i propagací, rozvojem doprovodných služeb
 • Pomůžeme spolku TJ Sokol se získáním dotací na opravu Sokolovny včetně revitalizace celého areálu
 • Chceme dále komunikovat s jednotlivými oddíly, jejich předsedy
 • Více zapojíme sportovce do dění ve městě (informační centrum, programy v parku zámku Kinských, akce města)
 • Pomůžeme při zpracování dotačních příležitostí sportovním organizacím
 • Zachováme pravidelný příspěvek do sportovišť v místních částech
 • Budeme maximálně propagovat sport a volnočasové aktivity ve městě (školy, kroužky, město)

"Jsme pro zdravý způsob života"

Víte, že právě budujeme workoutové hřiště na ulici Vodní? Je to nová sportovní aktivita pro všechny, cvičení s váhou vlastního těla.