Bezpečnost

Město, kde se lidé cítí bezpečně, kde se nemusí bát chodit po ulici, kde jsou ochráněny jejich domovy před živelnými pohromami. Taková je naše představa o Valašském Meziříčí. A už jsme v této oblasti udělali hodně práce - kamerový systém, protipovodňová opatření, péče o dobrovolné hasičské sbory, krizové řízení. Ano, není vše ideální a máme co zlepšovat. O problémech ale víme a máme řešení.

Jiří Částečka - garant oblasti Bezpečnost

Co se povedlo 

 •  Vybudovali jsme protipovodňovou hráz Juřinka (II. etapa, rok 2011, náklady 13,5 mil. Kč)
 • Provedli jsme rekonstrukce hasičských zbrojnic v Juřince (rok 2012, náklady 1 mil. Kč), v Poličné (rok 2012,  8,7 mil. Kč)
 • Pořídili jsme nové hasičské auto pro SDH Hrachovec a nezbytné vybavení dlaším sborům dobrovolných hasičů
 • Rozšířili jsme kamerový systém města o další kamery
 • Intenzívně jsme se věnovali prevenci kriminality, ať už dotačním programem nebo spoluprací při pořádání preventivních akcí (pro seniory, žáky škol)
 • Zamezili jsme podomnímu prodeji ve městě
 • Iniciovali jsme vznik deklarace o hazardu

 CO CHCEME:

 • Zvýšíme počet strážníků městské policie v ulicích města
 • Zpracujeme bezpečnostní mapu města a zintezivníme péči o problémové oblasti 
 • Provedeme rekonstrukci stávajícího varovného a rozhlasového systému, tak, aby byl lépe přizpůsoben mluvenému slovu
 • Rozšíříme a zmodernizujeme kamerový systém  (začleníme „aktivní“ kamery), jako účinný nástroj v boji proti  kriminalitě a vandalismu
 • Budeme intenzivně pracovat na zřízení nového pracoviště dohledu nad kamerovým systémem
 • Dále se budeme věnovat prevenci, ve spolupráci s městskou, státní policií i s ostatními subjekty budeme organizovat přednášky a akce, zejména pro mládež a seniory
 • Zvýšíme operativnost naléhavých sdělení občanům o aktuálních situacích přímo se dotýkajících našeho života, a to jak prostřednictvím webových stránek města, tak varovného a rozhlasového systému
 • Rozšíříme nabídku aktivního prožívání volného času neorganizovaným dětem a mládeži (sportovní plácky, venkovní fitness parky aj.)
 • Podchytíme bezdomovectví zvýšenou aktivitou městské policie, rozšířením kamerového systému, jednáním s vlastníky prázdných budov o jejich zabezpečení nebo využití

"Nebát se žít"

Zaregistrovali jste, že byly pořízeny další dvě kamery k rozšíření kamerového systému města?