Podnikání a zaměstnanost

Valašské Meziříčí má potenciál být městem s vysokou zaměstnaností, s aktivní podnikatelskou základnou. Díky vhodné geografické poloze jako dopravního centra regionu, díky tradici velkých zaměstnavatelů, díky invenci a podnikavosti místních lidí. Svým nemalým dílem k tomuto trendu přispívá i vstřícná politika města v této oblasti. Máme radost, že se daří naplňovat tolik  kritizovanou průmyslovou zónu, že neustále pokračují práce na Palačovské spojce, jako strategickém dopravním spojení s dálnicí, tak důležitém pro podporu podnikání ve městě. Chceme i nadále jít touto cestou, vždyť, když se bude dařit lidem ve městě, bude i město vzkvétat.   

Otto Buš - garant oblasti Podnikání a zaměstnanost

Co se povedlo:

  • Dařilo se nám postupně zaplňovat průmyslovou zónu u Lešné firmami a podniky (z 50 ha je k dnešnímu dni volných jen 13 ha) – vznikají tak nová pracovní místa
  • Úzce jsme spolupracovali s velkými zaměstnavateli při jejich organizačních změnách, např. Schott – spolupráce s firmou, okolními obcemi, úřadem práce, dalšími zaměstnavateli
  • Spolupracovali jsme s agenturami práce při zajišťování oborných praxí absolventům a dlouhodobě nezaměstnaným
  • Zapojili jsme se do projektu Úřadu práce „Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji“, kdy byla vytvořena 2 společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání bez praxe, a to na 12 kalendářních měsíců. Smyslem projektu je získání odborných znalostí a pracovních dovedností důležitých pro jejich další pracovní uplatnění.
  • Umožnili jsme výkon školní praxe na městském úřadě téměř 60 studentům SŠ, VOŠ a VŠ

 CO CHCEME:

  • Snížíme daň z nemovitosti. Můžeme to udělat, hospodařili jsme s přebytkem a také nám poklesl počet obyvatel (Krhová a Poličná) a tak se dostaneme do nižší kategorie velikosti měst. 
  • Budeme iniciovat vznik tzv. Inspirativního kruhu, složeného z drobných podnikatelů za účelem hledání společných projektů a spolupráce  
  • Zavedeme pravidelná setkání s vedením úřadu práce  
  • Budeme aktivně komunikovat s představiteli největších zaměstnavatelů ve městě
  • Budeme aktivně vyhledávat další zájemce o místo v průmyslové zóně

"Bude-li práce, budou tu lidé"

Všimli jste si, že se nově otevírají možnosti rozšíření trhu práce – příchod společnosti  Baur Formschaumtechnik do objektu bývalého Schottu a společnosti PWO  Czech Republic na ulici Palackého.