Chceme a víme jak. V 10 bodech.

  1. Chceme dále otevřeně a transparentně spravovat město.
  2. Umíme rozumně hospodařit, už jsme to prokázali, a chceme v tom pokračovat.
  3. Přispějeme ke zvýšení čistoty města a vybudujeme zelené město s udržitelným rozvojem.
  4. Víme, jak zvýšit bezpečnost ve městě, více strážníků do ulic.
  5. Doprava – obchvat je stále naší prioritou, zajistíme ale i parkovací místa a cyklostezky.
  6. Máme plán, jak podpořit podnikání a zaměstnanost.
  7. Víme, co potřebuje naše školství.
  8. I pravice podporuje sociální služby a zdravotnictvi.
  9. Chceme pečovat o bohatou kulturní tradici města.
  10. Sport pro všechny. To je naše vize.

Tyto cíle se mohou zdát nerealizovatelné a finančně nereálné, ale na základě mnohaleté zkušenosti v investiční činnosti a vzhledem k úspěšnosti města ve vícezdrojovém financování investic jsme přesvědčeni, že stanovené cíle jsou zcela reálné a v příštích letech realizovatelné. Záleží pouze na občanech města, zda zvolí zástupce preferující široké portfolio připravovaných investic, nebo ty, kteří v soustředění se na jednu velkou, finančně náročnou a provozně rizikovou investici pominou skutečné potřeby obyvatel města.

Ta pravá