Doprava

Doprava se dnes dotýká každého z nás. Vyjdeme-li ze svého domu, stáváme se bezprostředním účastníkem komunikačního prostoru města. Před řešením problémů dopravy ve městě nelze zavírat oči a my to neděláme. Ne všechno je v našich silách, ale to co můžeme ovlivnit, na tom pracujeme.

Jiří Částečka - garant oblasti Doprava

CO SE NÁM POVEDLO:

 • Výstavba a rekonstrukce komunikací a parkovišť v lokalitě krytého bazénu, zimního stadionu a koupaliště (roky 2010-11, náklady  21,3 mil. Kč)
 • Výstavba nových chodníků v místních částech Podlesí, Hrachovec, Bynina (náklady celkem 28,5 mil. Kč)
 • Rekonstrukce veškerých chodníků v rámci regenerací sídlišť, chodník Rožnovská, Vsetínská, Hulince
 • Výstavba cca 400 nových parkovacích míst v rámci regenerací sídlišť
 • Cyklostezka Bečva – úsek Valašské Meziříčí – Juřinka  (rok 2014, náklady 20,4 mil. Kč)
 • Rekonstrukce mostu na ulici Solární (rok 2011, náklady 5,8 mil. Kč)
 • Optimalizace provozu městského veřejného osvětlení  (roky 2012-13, náklady 2,3 mil. Kč)
 • Pravidelné vyhodnocování bezpečnosti přechodů pro chodce a do jejich vylepšení bylo investováno přes 2,5 mil Kč. Nově nasvíceno jich bylo 13.
 • Vypracování a postupná realizace koncepce parkování u škol a školských zařízení (MŠ Štěpánov, MŠ Seifetova, ZŠ Vyhlídka, ZŠ Šafaříkova).
 • Rekonstrukce autobusových zastávek – projekt Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, na kterém jsme se podíleli (rok 2012, náklady 6 mil. Kč)

Připravili jsme k realizaci

 • Dokončení páteřního chodníku v Bynině
 • Propojení chodníků v Hrachovci pod kaplí
 • Rekonstrukci kruhové křižovatky u kostela Sv. Jakuba (spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic) – tato rekonstrukce by měla významně pomoci hlavně průjezdu směrem od DEZY přes estakádu směrem na Rožnov a Vsetín.

 CO CHCEME:

 • Budeme pokračovat v prosazování výstavby západního a severního obchvatu města, zejména pak získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na západní obchvat města
 • Rozšíříme dále parkovací kapacity ve městě - parkoviště na ulici Palackého (360 nových parkovacích míst), sídliště Křižná a Pod Oborou (254 nových prarkovacích míst)
 • Máme připraven plán rozvoje parkování na celém území města
 • Vystavíme a opravíme další komunikace a chodníky v místních částech, po výstavbě kanalizací opravíme dotčené komunikace
 • Zrekonstruujeme přednádraží prostor, budeme opět jednat s vlastníkem budovy nádraží o jeho rekonstrukci
 • Zvýšíme bezpečnost chodců  nasvětlováním dalších přechodů, budováním bezpečnostních ostrůvků
 • Budeme pokračovat v budování cyklostezek – po dokončení cyklostezky Bečva s napojením na dálkové trasy směr Vsetín, Rožnov a Hranice se společně s Mikroregionem soustředíme na stavbu cyklostezky směr Bystřice pod Hostýnem, prověříme možnosti propojení sítě na nově budovanou stezku směrem na Nový Jičín.
 • Dovedeme projekt rekonstrukce náměstí k realizaci
 • Zatraktivníme městskou hromadnou dopravu tak, aby bylo její využívání pro občany výhodné
 • Zlepšíme vzhled kruhových objezdů ve městě osazením plastik, kameny, udržovanou zelení. Zapojíme do této akce občany města, školy, umělce, mládež.

"Jsme dopravním centrem regionu"

Všimli jste si, že na mnoha sídlištích se výrazně zlepšila situace v parkování? Chceme pokračovat.

Víte, že přes odpor některých spolků, hnutí a jednotlivců je splněn další krok k přípravě stavby obchvatu? Byl vydán kladný posudek vlivu stavby obchvatu na životní prostředí.