Sociální služby a zdravotnictví

V letech 2010 – 2014 jsme pomáhali stabilizovat nabídku sociálních a souvisejících služeb ve Valašském Meziříčí. Každoročně jsou rozdělovány poskytovatelům služeb v oblasti sociálně zdravotní a podpory zdraví na jejich provoz a projekty nemalé finanční prostředky formou přímé podpory, grantů a podpory malého rozsahu.  V letech 2010 – 2014 byly sociální služby podpořeny částkou 27 milionů korun.

Nejsme spokojeni s neustálým přenášením odpovědnosti státu a kraje za sociální oblast na města o obce. Přesto jsme připraveni maximálně spolupracovat jak s poskytovateli sociálních služeb, tak i se Zlínským krajem. Společně pracujeme také na přípravě Seniorparku na Žerotínově ulici.

Milena Medková - garant oblasti Sociální služby a zdravotnictví

Co se povedlo:

 • Kompletní rekonstrukce bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na Žerotínově ulici na Dům sociálních služeb Diakonie ČCE (rok 2011, náklad 42,8 milionu Kč). Tato akce byla financována z rozpočtu Města Valašské Meziříčí, z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava a Operačního programu Životní prostředí.
 • Vybudování nových prostor pro  Klubu seniorů (rok 2012, náklad 1,5 mil. Kč). Došlo k výraznému zlepšení komfortu prostředí pro provozování aktivit tohoto klubu.
 • Komunitní plánování: v rámci projektu, který realizoval Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko v letech 2011 a 2012 a který byl zaměřen na zavedení komunitního plánování (KP) do okolních obcí mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, se naše město stalo lídrem KP v mikroregionu

CO CHCEME:

 • Ve spolupráci s provozovatelem městské nemocnice zrekonstruujeme zdejší stravovací provoz
 • Zasadíme se o udržení odborných lékařských pracovišť a oddělení v naší  nemocnici
 • Chceme i nadále úzce spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb
 • Podpoříme dobrovolnictví v sociálních službách
 • Budeme pokračovat v důsledných kontrolách výsledků jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb
 • Průběžně budeme posuzovat potřebnost jednotlivých služeb, zamezit jejich duplicitě
 • Podpoříme seniory a osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním – budeme dbát na bezbariérovost nových projektů.
 • Podpoříme zlepšení úrovně kvality poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb
 • Zlepšíme informovanost o pobytových sociálních službách u neodborné veřejnosti
 • Vytvoříme pracovní skupiny zaměřené na pomoc seniorům a zdravotně postiženým, rodinám, dětem a mládeži a sociálně vyloučeným osobám – chceme vzájemně diskutovat na setkáních pracovních skupin, navrhovat opatření. Je nutné klást důraz na zapojení všech, kterých se problémy týkají.   

"I pravice podporuje sociální služby a zdravotnictví"

Všimli jste si, že už byla zahájena stavba Seniorparku na Žerotínově ulici? Město poskytlo na tuto investici Zlínského kraje částku 7 milionů korun a potřebné pozemky