Transparentní správa

Již dávno před tím, než se tímto směrem začala profilovat některá politická hnutí, jsme nastoupili cestu k otevřené a transparentní správě. Ať už v oblasti veřejných zakázek, nebo v oblasti financí, či jednání orgánů města. Jsme však také zodpovědni a ctíme zákon. To se týká zejména ochrany osobních údajů. Sledujeme vývoj naší legislativy v této oblasti a jsme připraveni okamžitě reagovat (registr smluv). Nemáme důvod něco tajit.

A nezapomínáme ani na městský úřad, který je jedním z nejdůležitějších nástrojů realizace volebního programu. Budujeme moderní, vstřícný a transparentní úřad 21. století.

Hana Skácalová - garant oblasti Transparentní správa

Co se nám povedlo:

 • Zveřejňujeme na internetu materiály pro jednání zastupitelstva města v dostatečném předstihu, zveřejňujeme zvukové záznamy ze zasedání, odpovědi na interpelace zastupitelů i zápisy z jednání rady města
 • Na webové stránky města jsme umístili rozklikávací rozpočet města, nově je členěn podle jednotlivých oblastí financování
 • Zlepšili jsme strategické plánování  http://www.valasskemezirici.cz/doc/41301/
 • Zveřejňujeme informace o veřejných zakázkách na webových stránkách města, kromě toho je možné najít informace také na http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Searching/FullTextSearch
 • Prosazujeme elektronizaci městské správy: zavedli jsme mobilní aplikaci zdarma (http://www.incity.cz/) a systém elektronického hodnocení spokojenosti klientů s úřadem (http://www.dobry-urad.cz/)
 • Zavedli jsme nově metodu SMART RATING - průběžnou zpětnou vazbu klientů úřadu, jejich spokojenost je pro nás důležitá
 • Snažíme se aktivně o komunikaci s občany, informujeme občany prostřednictvím tisku, ale i internetu a  sociálních sítích
 • Zásadním způsobem jsme modernizovali finanční řízení města. Vedoucí finančního odboru obdržel cenu za nejlepší finanční tým ve veřejné správě http://www.valasskemezirici.cz/doc/37528/
 • Zvýšili jsme kvalitu personálního řízení a vzdělávání. Tajemník úřadu obdržel titul „finalista soutěže manažer roku“  http://www.valasskemezirici.cz/doc/38822/.

CO CHCEME:

 • Klient je u nás na prvním místě: zavedeme internetovou knihu přání a stížností, všechny odpovědi budeme neprodleně zveřejňovat. Zřídíme infolinku zdarma.
 • Budeme pokračovat v důrazu na transparentnost rozhodování: jsme připraveni zveřejňovat smlouvy uzavírané městem ihned, jakmile příslušné ministerstvo spustí internetovou aplikaci , u všech smluv zveřejníme také celou jejich historii od ideového záměru až po příslušná usnesení a rozhodnutí, předcházející podpisu smlouvy
 • Zavedeme internetovou aplikaci pro hlášení závad a poruch na majetku města
 • Všechny inteligentní formuláře a návody budou navazovat na standardizované manuály úředních postupů. Zveřejníme je na jednom místě včetně příkladů vyplnění (případně videopostupů) a kontaktu na zodpovědné osoby, poskytující poradenství e-mailem nebo telefonem.
 • Zavedeme službu „pojízdný úřad“ , například pro občany se zdravotním postižením
 • Dále pokročíme v elektronizaci úřadu: rozšíříme možnosti mobilních plateb, umožníme kontrolu závazků (například nezaplacených poplatků) ze strany klientů přes web, zmodernizujeme naše webové stránky tak, aby se zlepšila jejich proklientská orientace
 • Připravíme řešení technického stavu budovy městského úřadu na Zašovské ulici a s pomocí dotací provedeme jeho realizaci

"Občan je na prvním místě"

Všimli jste si, že aktuálně zjišťujeme zpětnou vazbu klientů úřadu? Vaše spokojenost je pro nás důležitá.