Slovo lídra

Vážení spoluobčané,

prázdniny se překulily do své druhé poloviny a všichni už cítíme podvědomě jejich konec. Pomalu z nás začne opadat ta letní, uvolněná nálada a budeme se vracet do běžného koloběhu roku, ať už v práci nebo doma.  Kromě vlastních starostí nám přibude ještě další. Opět vstoupí do našich domovů politické strany, hnutí, sdružení a jejich kandidáti do městského zastupitelstva. Všichni se svými programy, vizemi, představami o tom, jak naše město dále rozvíjet a směřovat. Všem půjde téměř o totéž, opravit chodníky, školy, náměstí, postavit parkoviště, zajistit obchvat nebo postavit víceúčelovou halu. Financovat sport a kulturu, sociální oblast, životní prostředí. Postupovat transparentně a otevřeně. Nezadlužit město. Potřeby města jsou nám všem dobře známy.

A na bedra nás všech padne zase ta velká zodpovědnost za budoucnost Valašského Meziříčí. Jak se v těch programech vyznat, koho volit, vybrat a podle čeho, kdo je ten pravý?

Nezbývá než se zamyslet. Jako je k řízení automobilu zapotřebí řidičského oprávnění, jako je k vedení školy zapotřebí potřebné kvalifikace, jako si na opravu střechy vezmeme odborně zdatného řemeslníka, tak by mělo být přirozené, že řízení města, organizace s téměř půlmiliardovým rozpočtem, spravující miliardový majetek a mající dosah činnosti na každého svého obyvatele, by mělo být svěřeno osobám s potřebnou kvalifikací, odborností, znalostí a zodpovědností. Při hledání těch pravých bychom měli uvážit také to, jak jsou pracovití, co už udělali a co je za nimi vidět.  Zde není prostor na experimenty, ty nás stojí čas i peníze, známe to z celostátní politiky. A další pokus bude, s největší pravděpodobností, až zase za čtyři roky. Pojďme tedy vylepšovat to, co už funguje.

ODS ve Valašském Meziříčí působí již 25 let. Ano, v minulosti jsme udělali i chyby. „Kdo nic nedělá, nic nepokazí.“ Jsme ale schopni sebereflexe, poučení a hlavně chceme své chyby zkusit napravit sami.

Za poslední roky město zkrásnělo, zmodernizovalo se, život v něm je příjemnější. To musí uznat i náš největší odpůrce. Je za námi vidět kus dobré práce. Jistě, nemohli bychom toho docílit bez pomoci a spolupráce koaličních partnerů. ODS v našem městě ale prokázala stabilitu a oporu koalici v době, kdy partneři řešili své personální problémy.

Chceme bezpečné a zelené město, s dostatkem pracovních příležitostí, město kultury, školství i sportu. Pro nás všechny, naše děti a budoucnost. Se zdravým rozumem a společně.

Ta pravá