Kultura

Kultura byla, je a bude důležitou součástí života našeho města. Naším cílem je, aby si každý občan našel tu svou „pravou“ kulturní aktivitu. Klademe důraz na zodpovědné vedení našich organizací činných v kultuře, Kulturního zařízení a Městské knihovny. Ale hlavně si uvědomujeme, že je nutné vyřešit jejich prostorové podmínky, a to definitivně. A to jsou opět investice. 

Roman Štěrba - garant oblasti Kultura

CO SE NÁM POVEDLO

 • Významně jsme pokročili v dokončení rekonstrukce zámku Žerotínů – jižní křídlo (rok 2014, náklady 42,3 mil. Kč)
 • Stavebně jsme obnovili kapli Smrtelných úzkostí Ježíše Krista s unikátními freskami J. I. Sadlera (léta 2011-2013, náklady 2,9 mil. Kč)
 • Vybudovali jsme informační systém památek ve městě (rok 2012, náklady 2,1 mil. Kč)
 • Koncepčně jsme sjednotili správu areálu zámku Žerotínů pod Kulturní zařízení (Sýpka) – vzniklo tak jedinečné kulturní centrum ve městě s širokým spektrem uměleckých činností
 • Zrevitalizovali jsme zámecký park Kinských a rozumně využiváme amfiteátr
 • Udrželi jsme systém podpory kulturních spolků a organizací
 • Do kulturních akcí města se snažíme zapojovat všechny příjemce naší podpory (Babí léto, Valašskomeziříčský hodokvas)
 • Získali jsme ocenění Historické město Zlínského kraje, a to zejména díky kvalitní práci v oblasti péče o naše památky

CO CHCEME:

 • Budeme nadále podporovat organizace a spolky formou grantů, stanovíme garantované roční rozpočtové částky pro tento účel
 • Provedeme rekonstrukci nevyužitých prostor budovy Kina Svět pro potřeby Městské knihovny a vyřešíme tak její prostorové a bariérové problémy
 • Uvedeme v život projekt Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů instalací muzejních expozic a výstav, otevřeme tak zámek včetně restaurované zámecké kaple široké veřejnosti a návštěvníkům
 • Dokončíme opravu zámku Žerotínů - dostavbu penzionu ve IV. NP. Dotvoříme tak kulturní komplex, zajímavý i pro rozvoj cestovního ruchu. A to jsou zase peníze pro město. 

"Pečujeme o bohatou kulturní tradici města"

Víte, že zámek Žerotínů a jeho dokončení si budeme moci konečně vyškrtnout ze seznamu bolavých problémů města?