Obchvat města - úspěšné ukončení procesu posuzování vlivu na životní prostředí