Dům důstojného stáří pro občany Valašského Meziříčí 29.5.2019 19:03

Dům důstojného stáří pro občany Valašského Meziříčí

Stárneme. To je dané. Seniorů v našem městě přibývá, stejně jako v celé Evropě.

A přes veškerou snahu Charity, Diakonie, Stromu života a mnoha další sociálních subjektů, Valašské Meziříčí pociťuje stále naléhavěji nedostatek kapacit pobytových i mobilních služeb péče o seniory, na kterou již odborně, ale mnohdy i lidsky jejich rodina, blízcí, nestačí. Kolikrát rodina chybí úplně. Neobjevila jsem žádnou Ameriku, jak se říká. Všichni to víme. Téměř každý z nás (padesátníků či šedesátníků) má ve svém okolí někoho, kdo aktuálně hledá pomoc se zajištěním svých rodičů.

Potřebu seniorských domů s pečovatelskou službou, ale i lůžkových kapacit v seniorparcích konstatují všechny koncepce a analýzy, kterých máme přehršel, ale "skutek jaksi utek´". Jistě, jsou to nákladné investice. Kdy ale jindy, než v době ekonomického růstu či stability by takové  investice měly být realizovány?! Pro mne je nepříjemným překvapením, když se právě v dnešních dnech dozvídáme, že vedení státu chce šetřit právě na sociální oblasti a výrazně zde krátit rozpočty. A to ne na sociálních dávkách (jejichž objem by měl při nízké nezaměstnanosti spíše klesat), ale právě na financování institucionální péče o seniory či o děti. Situaci nepomůže ani navyšování důchodů. Nejsou lůžka.

Našemu městu doba finanční hostiny také pomalu končí, rezervy jsou vyčerpané, dotace se užívají na pochybné projekty či zábavu, už se berou úvěry i na opravy chodníků. A přitom, stačilo ekonomicky uhlídat jistě záslužné projekty jako Komunitní centrum za téměř 100 milionů korun či připravovanou sportovní halu za cca 240 milionů korun, a mohlo být i na "dům důstojného stáří". Pomoc kraje by byla v tomto případě logická a obhajitelná.

Spíš než diskuse nad tím, zda sportovní halu za ty peníze stavět či ne, bychom měli intenzívně diskutovat nad řešením výstavby domu pro seniory a zejména nad lokalitou, kde by měl být. I vhodných míst ve městě ubývá.

 

Ing. Hana Skácalová

předsedkyně MS ODS Valašské Meziříčí 

 

P.S. Podle Koncepce přípravy na stárnutí obyvatel ve Valašském Meziříčí z roku, potřebuje město akutně cca 60 lůžek (v roce 2017) a následně každý pět let nárůst o 10 % stávajících lůžek. Koncepce zde: https://www.valasskemezirici.cz/koncepce-pripravy-na-starnuti-populace-ve-valasskem-mezirici-na-obdobi-nasledujicich-deseti-let-2017/d-31791.