Babiš není příčina, ale produkt 25.6.2019 16:49

Babiš není příčina, ale produkt

Je správné usilovat o to, aby Andrej Babiš (AB) skončil. Ničí krajinu, okrádá nás všechny, špatně hospodaří s našimi penězi. Svými aférami kazí jméno našeho státu, snižuje jeho věrohodnost, vystavuje zemi posměchu. Ohrožuje nejen svoji rodinu, ale celý stát tím, že posílá svého syna na území okupované nepřátelskou mocností.

I z neúplného výčtu je jasné, že odstraněním AB bude odstraněno všechno zlo a bude líp.

Nebude.

AB je jen jeden z těch mnoha, kteří zneužívají systém. Systém, který je vymyšlen a stále zdokonalován k tomu, aby byl zneužíván. Systém dotací.

AB je nejviditelnějším produktem tohoto systému. A na rozdíl od jiných jemu podobných má ještě navíc báječnou možnost přizpůsobovat systém svým zájmům. A to také pilně dělá.

Co jsou dotace?

Dotace jsou peníze, které stát (EU, kraj, město) vezme úspěšným, schopným, snaživým a dá je někomu jinému.

Dotace skoro vždy škodí tam, odkud pocházejí, škodí tam, kam dopadají, škodí i tam, kudy procházejí. A škodí i těm, kterých se jakoby vůbec netýkají.

Tam, odkud se dotace berou, se škodí těm, kdo si peníze vydělali, chtěli by je dále investovat, mít z nich užitek pro svoje zaměstnance i pro sebe.

Kde dotace dopadají, křiví vztah mezi nabídkou a poptávkou. Umožňují nabízet služby a zboží za ceny, které by normálně byly nedosažitelné. Tím způsobují plýtvání, protože toho, co je příliš levné nebo dokonce zadarmo, si nevážíme. Budujeme, co nepotřebujeme, jen proto, že na to jsou dotace. Systém dotací nutí výrobce rohlíků věnovat se neproduktivnímu úsilí o získání dotace místo pečení rohlíků.

Kudy dotace procházejí, živí armády zbytečných úředníků a vytvářejí korupční prostředí.

A paradoxně dotace škodí i těm, kterých se zdánlivě vůbec netýkají. Zajistíme-li systémem dotací pro celou EU laciné a kvalitní pomeranče z Finska, děti v Africe budou mřít hlady, protože jejich pomeranče si nikdo nekoupí.

Babiš skončí. Jeho nenasytnost, nestoudnost, drzost ho doženou. My musíme myslet na to, co bude po Babišovi.

Necháme povstat nové a nové Babiše? Budeme přihlížet tomu, že nám berou naše peníze, které jsme vydělali, aby s jejich pomocí jiným škodili a sobě pomáhali? Budeme dál předstírat, že dotace jsou dobrá myšlenka, jen špatně uchopená? Budeme předstírat, že usilujeme o větší transparentnost, spravedlivost? Zavedeme víc a ještě víc kontrol? Na to všechno budeme živit víc a ještě víc úředníků?

Nebo si uvědomíme, že myšlenka dotací je od základu špatná a nelze ji reformovat, stejně jako byla o základu špatná a nereformovatelná myšlenka socialismu?

Výjimek je málo. Financování sociální péče, podpora vzdělávání, památkové péče ... Kritéria pro získání podpory ať jsou zde jasná, při splnění podmínek ať je na peníze nárok. Ať už o nich nerozhodují korumpovatelní politici a úředníci.

Jinak usilujme o zrušení dotací na všech úrovních – od obcí až po Evropskou unii.

Buďme připraveni na tvrdý odpor. Naši soupeři jsou velmi silní a zkušení. Venku i doma.

Francouzské zemědělství je zcela závislé na dotacích a kvůli němu musí být dotované zemědělství v celé EU. Francouzi budou tvrdě hájit dotace. S nimi i další velké země.

Nenechme si namluvit, že naše dotační bilance vzhledem k EU je pro nás výhodná, že jsme mnohem více získali, než vložili. Není to tak. Něco jsme získali, ale mnoho jsme ztratili. Ztratili jsme vlastní peníze vložené do spoluúčasti na projektech, které jsme nepotřebovali, ale byly na to dotace. Mnohem větší škody jsme utrpěli na „duši“ národa. Na pokřivených hospodářských, obchodních, politických a jiných vztazích. Na tom, že korupce se stala „normální“ věcí ve všech oblastech života.

Na úrovni státu budou dotace bránit ti, kteří o nich rozhodují (AB je náhodou jeden z nich) – dotace jim dávají moc a peníze. Budou je bránit firmy provozující poradenství, výrobu projektů, obchod s teplou vodou. Čím složitější systém (a čím více dotací), tím lépe pro ně. Dotace budou bránit jejich příjemci (AB je náhodou jeden z nich), kteří získávají nezasloužené konkurenční výhody a snadné peníze.

Na úrovni obcí narazíme na kamarády všech možných kamarádů, z nichž jedni s dotacemi kšeftují, druzí za ně staví věci málo potřebné - a všichni se mají dobře.

Je dobré, že se dokážeme spojit proti něčemu špatnému. Dokážeme se sejít ve statisících a protestovat.

Jenže Babiše a systém, který ho zplodil (a kterého on je i spolutvůrcem), můžeme porazit jen ve volbách.

Teď je nutné dobře sledovat, které strany vystupují důsledně proti dotacím i ostatním způsobům rozhazování našich peněz, usilují o to, aby hodnoty zůstávaly tomu, kdo je vytvořil. Podporovat takové strany. Tlačit je k tomu, aby tvrdě pracovaly a táhly doprava. Už příliš dlouho jedeme doleva.

Volit takové strany. Ve volbách netříštit síly volbou pidistran, které určitě propadnou. Správnou volbou umožnit vznik síly, který bude schopná věci změnit.

Jaroslav Bernkopf
člen MS ODS VM
napsáno pro internetový deník Neviditelný pes, zveřejněno zde 21.06.2019