Z červnového zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí 24.6.2020 18:09

Z červnového zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí

Aneb "Co se z tiskových zpráv města nedozvíte.".

Celý zvukový záznam zde: https://www.valasskemezirici.cz/zvukovy-zaznam-z-14-radneho-zasedani-zastupitelstva-mesta-ze-dne-23-6-2020/d-43303/p1=17888

 

Po téměř pětiměsíční koronavirové přestávce zasedli zastupitelé města opět řádně do svých lavic. Uplynulé pandemické období připomínaly už jen stále ještě povinné roušky na zastupitelských tvářích a pak řada poměrně zásadních bodů k projednání, které se za období nouzového stavu nakupily.

Bohužel, díky přesunu jednání ze zavedeného čtvrtka na úterý, byl zastupitelům, a to zejména opozičním, zkrácen také čas na nastudování materiálů  a jejich případné prodiskutování. Snažím se věřit, že to nebylo účelové.

Takže pojďme na to - bodů bylo hodně, proto se pokusím vybrat ty nejzajímavější a okomentovat  je stručněji a méně formálně.

 

Zprávy velitele PČR a ředitele MP o stavu veřejného pořádku ve městě

Negativum - rostou počty přestupků i trestných činů, pozitivum - roste jejich objasněnost, a to také díky kamerovému systému města a úzké spolupráci PČR a MP. Byť kamery významně zasahují do našich osobních svobod, pachatelé z nich mají přece jen jakýsi respekt a mnozí z nás se pod jejich deštníkem cítí o trošku bezpečněji. Nicméně nemohou být všude. Proto vysokou objasněnost musí doprovázet také rychlé a účinné uložení trestu, a to takového, který bude výchovný nejen pro pachatele, ale i výstrahou pro případné adepty na pachatele. A tady je co zlepšovat.

Zajímavé bylo vysvětlení ředitele MP ve věci nedávného údajného napadení v Kozině a "mediálního tance" kolem něj na sociálních sítích. No, stále platí, že sociální sítě jsou dobrý sluha, ale špatný pán.

 

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

Tak máme opět nové Zásady pro "granty a dotace", včetně nových formulářů. Rozsáhlý materiál, který je pro naše sportovce, kulturníky, sociální a vzdělávací subjekty důležitý,  předložený zastupitelům bez vyznačení změn, bez výsledku projednávání v odborných komisích, bez vysvětlení dopadů, ale zato s natvrdo stanovenými částkami k rozdělení v jednotlivých oblastech (bez ohledu na výši rozpočtu v následujících letech) - tak tomu říkám frajeřina. Máme konec června, koalicí schválené zásady budou zveřejněny začátkem prázdnin, během nichž budou prý vysvětlovány všem případným žadatelům, tak, aby si mohli do konce září správně a řádně požádat. Asi se to dá zvládnout, zejména když jsou na jednání s městem žadatelé zváni s dovětkem "kdo se nezúčastní schůzek, ať na dotaci zapomene". 

Mnou navrhovaný postup - letošní žádosti ještě administrovat podle stávajícího zaběhlého systému a získat tak dostatek času na řádné projednání nového dokumentu se všemi zúčastněnými, tak aby mohl být schválen a implementován příští rok - nebyl schválen (jak jinak). 

Za ODS jsme nové zásady z výše uvedených důvodů nepodpořili.

 

Dividenda od Technických služeb VM s.r.o.

Jako každý rok i letos jsme schvalovali přijetí dividendy TS do rozpočtu města (cca 2 miliony korun). Ještě v době předminulého vedení města (rok 2013-14), kdy byl vytvořen Fond obnovy majetku (rezerva na obnovu majetku, zejména na řešení budov městského úřadu) byla přijata pravidla pro jeho tvorbu, mezi jinými i to, že polovina každého nerozpočtovaného příjmu bude  vždy do tohoto fondu převedena. Takto to běželo dosud. Můj návrh na dodržení tohoto pravidla nebyl koalicí schválen a celá dividenda tak padne do rozpočtu města, zcela zjevně k zalepení děr, které pomalu vznikají a v nastávající finanční pokoronavirové krizi teprve s plnou silou udeří. Ale finanční situace města je "skvělá, nejlepší, jaká kdy byla", dle mediálních vystoupení pana starosty. To jsme rádi.

 

MHD

Smlouva o poskytování MHD měla skončit k 4.11.2018.  Díky nové, superlativně vybarvené a mediálně vytěžené optimalizaci MHD zpracované adorovaným specialistou na dopravu p. Pšeničkou byla smlouva se stávajícím dopravcem prodloužena do 3.11.2019, aby byly ty skvělé jízdní řády prověřeny praxí. Po zjištění jejich naprosté nefunkčnosti se musely jízdní řády vrátit ještě v roce 2019 zpět, pouze s jedinou změnou zavedení okružní linky. Protože ani upravené jízdní řády nebyly prověřeny praxí a očekávaly se možné další úpravy, nebylo zase možno vyhlásit tendr na konečného poskytovatele služeb na další a delší období. A tak se uzavřela nová smlouva přímým zadáním se stávajícím ČSAD od  4.11.2019 na období do 31.12.2020. 

No a nyní nám byl předložen návrh na odklad tendru, tentokrát na maximálně dva roky, a to z důvodu toho, aby měli zájemci čas na pořízení autobusů na CNG (přitom dva roky na pořízení autobusů na CNG jsou zakomponovány již do zadávacích podmínek připravované soutěže). 

Osobně jsem další prodloužení sice podpořila, ale začínám být skeptická. Ve volbách mnohokrát slibovaná rychlost v řešení problémů města se jaksi v praxi vedení města nedaří realizovat. Zhodnocení: sebechvála 100 %, výsledky 30 %.

 

Granty v kultuře a sociální oblasti - II. kolo

Nebudu dlouze vypisovat, přidělování dotací si tiskový mluvčí města jistě řádně a náležitě růžově vymaluje. Obvykle ke schvalovaným částkám nemám připomínek, ctím úzus, že se žádostmi zaobírají dostatečně podrobně příslušné odborné komise, kde máme své zástupce (jak nám neustále připomíná paní místostarostka Wojaczková). Co ale již delší dobu zpochybňuji, je způsob schvalování. Se stávajícím volebním obdobím byl změněn zásadně systém výborů a komisí. Odborné výbory zastupitelstva byly zrušeny a místo nich byly zřízeny odborné komise jako poradní orgány rady města. A s tím bylo změněno i schvalování jednotlivých grantů a dotací. Ty do 50 tisíc Kč jsou schvalovány radou města a ty nad 50 tisíc Kč pak jdou do zastupitelstva. Ano, zákon o obcích to umožňuje, ale je v tom totální chaos. Na toto nebezpečí jsem upozorňovala již při zavádění změn, marně. Takže dnes zastupitelstvo vlastně schvaluje jen třeba 2 nebo 3 granty z celkově přidělovaných 20 v rámci jednoho grantového programu.

Nemáme tím pádem vůbec přehled o tom, kdo granty dostává a kolik, pokud si příslušné tabulky nevyžádáme. Toto dlouhodobě kritizuji a opět jsem na tomto jednání navrhla, aby granty a dotace rozhodovalo v plném rozsahu pouze zastupitelstvo. Bez odezvy!

Systém se zcela zjevně nelíbí ani dozorovému orgánu Ministerstva vnitra, který zaslal přípis, že nestačí dávat k rozhodování zastupitelům jen navrhované částky nad 50 tis. Kč, ale musí rozhodovat už o žádosti vyšší než uvedená částka. Takže totální zmatek a v podstatě se dá říci, že o grantech v roce 2019 bylo rozhodováno v mnoha případech protizákonně. Zajímavá je poslední věta přípisu dozorového orgánu - "v případě pochybností doporučujeme všechny žádosti o dotaci předkládat zastupitelstvu...." - tedy, dovolila jsem se sejít s názorem ministerstva. Bohužel, to není v zájmu vedení města. To se o právo rozhazovat zlaťáky a sklízet vděčnost  nepotřebuje  s nikým dělit. 

 

Žádost o dotaci na projekt "Zefektivnění veřejné správy a komunikace s veřejností v mikroregionu ValašskoMeziříčsko-Kelečsko"

Čím nepotřebnější  projekt, tím vznosnější a složitější název. Přitom všichni víme, že úřad je tak přívětivý, jak jsou lidsky přívětiví a vstřícní jeho úředníci. Nevšimla jsem si, že by nové webové stránky jakkoliv ovlivnily můj pocit z jednání s úřady. No, ale zkouší se to pořád. Takže další projekt na přívětivý úřad za bratru 7 milionů korun z veřejných prostředků, z toho pro Valašské Meziříčí necelé dva miliony, které víceméně pokryje dotace (pokud ji dostaneme, poslední dobou se nám moc nedaří). A cože za ty dva miliony pro přívětivější úřad získáme? Novou strategii komunikace (jak na nás), nové dvě digitální úřední desky a zmodernizované webové stránky (které se nově dělaly, tuším, v roce 2015). Očekávám, že modernizace webovek bude spočívat hlavně v definitivním domazání veškeré historie, na což ještě v tom roce 2015 nebyla úplně odvaha (smazalo se toho hodně, ale všechno ještě ne).

Žádost o dotaci již schválila rada města a my, zastupitelé za ODS jsme odmítli ji přijmout, byť jen na vědomí. 

 

Evergreen - sportovní hala

Jak již je veřejným tajemstvím, Zlínský kraj se údajně sám "zalekl" té výsledné ceny sportovní haly ve Valašském Meziříčí (což je veselé, když sám byl zadavatelem a dozorovatelem tvorby projektu) a rada kraje realizaci neschválila s tím, že navrhla městu její odložení na dobu max. 5 let. Celou věc jsme nejdříve diskutovali na finančním výboru města, kdy jsme byli radostně ujišťováni, že to je vlastně fajn, protože budeme mít dost času zkusit začít připravovat projekt na halu v kasárnách a pak se budeme moci rozhodnout, který projekt vyjde lépe, a do kterého se vrhneme. Tak to jsme se tedy nestačili divit. Mít smluvní závazek s krajem na investici za téměř čtvrt miliardy korun (s očekávanými krajskými volbami za dveřmi) a vrhat se do v podstatě stejného projektu jinde, to je hazard hospodáře, který má k dobrému sakra daleko. Pozitivní bylo, že to asi vedení města došlo a tak na zastupitelstvu byl předložen návrh na zkrácení doby dodatku smlouvy na dva roky (do výměny krajského zastupitelstva). Za ODS jsme navrhovali definitivní ukončení smlouvy s krajem, a to ihned. Tak, aby město nemělo svázané ruce v přípravě svého vlastního projektu. A mohlo by se začít hned. Vůle zastupitelů tu určitě je, zadání na halu v kasárnách bylo připraveno pracovním týmem již počátkem roku 2017, tak proč čekat. 

Jak už bývá zvykem, náš návrh nebyl podpořen a tak budeme další dva roky čekat, co kraj. 

Pozn. Jen pro shrnutí - vedením města nám, opozičníkům, bývá vyčítáno, že jsme přece halu na Palackého chtěli a že jsme se vším souhlasili, tak proč si teď stěžujeme. Za sebe říkám, ano, společný projekt s krajem jsem podporovala z ekonomických důvodů:

1. důvodem byly pořizovací náklady pro město, které měly být poloviční proti předpokládaným nákladům na celou halu (odborné odhady ceny vycházely dle variant od 90 do 135 mil. Kč), osobně jsem si dala limit 80 milionů korun z rozpočtu města (potud měl být projekt pro nás výhodný). Po předložení původního cenového předpokladu Zlínského projektu - 152 milionů korun zastupitelstvu města, jsem byla tedy spokojena. Přesto jsem ještě prosadila limit 76 milionů naší spoluúčasti do usnesení zastupitelů.

2. důvodem byl provoz haly, kdy jsme se měli o předem propočítané provozní náklady dělit polovinou s krajem. 

Ani jeden tento můj požadavek nebyl nakonec ze strany kraje splněn - cena se, bez respektování limitů, vyšplhala do závratné výše a předpoklad provozních nákladů byl ušit horkou jehlou, s DPH a bez DPH, podle způsobu výstavby haly. Přitom příspěvek kraje byl fixně vyčíslen jako dotace s tím, že vše ostatní jde za  městem.  

 

Areál Křižanovy pily - příprava architektonicko-urbanistické (A-U) soutěže

Pozitivní bod v tom směru, že na část Křižanovy pily, patřící městu, bude připravována A-U soutěž. Je to významná část města, která si to určitě zaslouží. Musím si ale povzdechnout - se slzou v oku vzpomínám na studii zástavby pily někdy z roku 2015. Autobusové nádraží, přívětivé bytové domy s přízemními malometrážními obchůdky, hodně zeleně, dostatek parkovacích míst. Krásné obrázky. Bohužel, jen obrázky. Jaká je situace dnes, vidíme sami. Obchodní centra, vyasfaltované plochy, příprava bytové výstavby soukromým investorem, kdy dodnes nevíme, zda budou domy pětiposchoďové či sedmiposchoďové a jak bude řešeno okolí domů. Nemusí se nám to líbit, nicméně, pozemky byly soukromé, Křižanovi své nároky na ně dlouhé roky soudně vymáhali a je logické, že je rozprodali dle svých potřeb. Městu a jeho možnostem vyšli také nanejvýše vstříc. Tak teď nezbývá, než si kvalitně poradit se zástavbou těch našich pozemků. Pro přípravu zadání a hodnocení návrhů byla zastupitelstvem ustanovena porota, zejména z nezávislých odborníků architektů. Za "závislé" členy byli do skupiny jmenováni také zastupitelé z opozice - Hana Skácalová (ODS), náhradnice Irena Brouwerová (Provalmez) a Václav Chajdrna (Nezávislí) za místní komisi Křižná. Jmenováním jsem byla potěšena, nicméně schválení novostavby městského úřadu právě na Křižanově pile mě radost poměrně hodně kazí.

 

Změny územního plánu a majetkové transakce

14 změn územního plánu a 16 majetkových transakcí v nabitém programu zastupitelstva byl pořádný náklad.

Za zmínku stojí alespoň vklad majetku města na letním koupališti do základního kapitálu městské společnosti ST SERVIS s.r.o. Jedná se zejména o pozemky, stavbu starého bazénu, strojovny a solární ohřev. Vše s cílem přípravy rekonstrukce "díry" prostřednictvím této společnosti.

Zastupitelstvo také projednalo poskytnutí slevy za pronájem nebytových prostor v budovách města - COVID-19, schválena byla sleva za měsíce březen a duben na 1,- Kč a za měsíc květen ve výši 30 %. Při hledání spravedlivého a rovného přístupu ke všem nájemcům byla z celého systému vyňata Nemocnice VM. Té, dle návrhu, nemá být nájem prominut. Můj protinávrh  zahrnout také nemocnici do systému slev nebyl schválen. Na jedné straně chceme přistupovat ke všem nájemníkům stejně, na druhé straně děláme výjimky.

Pozn. V rámci pomoci drobným živnostníkům částkou 10 tisíc korun k zmírnění dopadů uzavření provozoven (COVID-19)  jsme v dubnu vyčlenili z rozpočtu města částku 3 miliony korun. Nakonec bylo podpořeno 89 žadatelů v celkové částce 806 tisíc korun. Vznikl tak dostatečný prostor na pomoc i ve věci nájmů a vyšlo by i na slevu na nájemném pro nemocnici. 

 

Shrnutí variant  projektu nového sídla městské úřadu

A tady se trochu rozepíšu. Hledání řešení budovy městského úřadu na Zašovské ulici se táhne léty, jako červená nit a realizace je stále v nedohlednu. Přitom od potřeby definitivního vyřešení úřadu se odvíjely všechny majetkové  a lokační  koncepce, ať už školská (rušení či přemísťování škol), kulturní (řešení jižního křídla zámku Žerotínů) či koncepce správy budov obecně. To, že budova na Zašovské ulici není v nejlepším technickém stavu, je pravdou již přes 10 let. A situace se logicky zhoršuje.

Rozhodnutí přestěhovat část úřadu ze Zašovské do budovy bývalého potravinářského učiliště na Sokolské ulici (odkoupené od Zlínského kraje za 18 milionů korun) bylo přijato poprvé, tuším, v roce 2008. Kolem roku 2010 byl zpracován projekt na rekonstrukci Sokolské a získáno stavební povolení. Od té doby jsme ale  nepokročili a jsme opět v bodě nula. Jednou nejsou dotace, podruhé je krize, potřetí jsou volby, počtvrté řešíme sportovní halu, ....   

Tak opět máme ten bonbonek na stole (statisticky to vychází na jedno hlasování za jedno volební období). A jaké varianty pro přesun úřadu jsou nám nyní  nabízeny?

1. Bývalé potravinářské učiliště na Sokolské ulici - odhad cca 232 mil. Kč (v tom: reko budovy - 93 mil. Kč, reko budovy na Pospíšilově ulici - 20 mil. Kč, parkování a komunikace - 19 mil. Kč, parkovací dům na Poláškově ulici - 100 mil. Kč) 

2. Rekonstrukce stávající budovy na Zašovské ulici - odhad cca 211 mil. Kč (oprava by musela proběhnout za provozu úřadu, po částech, s velkými zdravotními riziky - azbest)

3. Novostavba úřadu; původně byly navrženy 3 lokace - kasárna, Masarykova, Křižanova pila, z těch zůstala ve hře pouze Křižanova pila - odhad cca 285 mil. Kč

Za ODS mohu zodpovědně prohlásit, že jsme vždy byli při rozhodování vedení efektivitou řešení. Levnější varianty, úsporné prostorové řešení, zodpovědnost za stávající majetek města. Nakonec, to jsme také slíbili našim voličům v rámci volebního programu. Takže jsme hlasovali pro variantu č. 1.

Proč?

 • Nejrychlejší varianta - na přebudování budovy učiliště na Sokolské ulici je zpracován projekt a vydáno stavební povolení. Opravovat se může začít hned, max. do dvou let se mohou úředníci stěhovat.
 • Nejlevnější varianta - rekonstrukce budovy je odhadována na 93 mil. Kč, když uvažujeme ještě střešní vestavbu, pak cca 120 mil. Kč
 • Efektivní provoz - budovu bude sice asi problém zateplit (objekt s památkovou ochranou), ale budova je na tom již dnes energeticky velmi dobře. Roční náklady na vytápění jsou cca 600 tis. Kč (budova na Zašovské cca 2 mil. Kč).
 • Nutnost opravy - budovu by město muselo v brzké budoucnosti stejně opravit nebo ji prodat (s jakým využitím?).
 • Úsporné prostory ztíží plíživé zvyšování počtů úředníků (což se posledních 6 let v tichosti děje).
 • Výstavba parkovacího domu - handicapem úřadu v centru může být dopravní problém (nedostatek parkovacích míst pro klienty i úředníky). Výstavbou parkovacího domu na parkovištích vedle obchodního domu Cimala se vyřeší vícero problémů centra města. Bezpečné parkování návštěvníků centra města, tím zklidnění dopravy na náměstí, možnost rozšíření pěších zón (ta jedna 20ti metrová na Mostní je k smíchu) či možnost parkování obyvatel přilehlého sídliště Vyhlídka v nočních hodinách.
 • Oživení centra města novými zákazníky. Centrum města se vylidňuje, jistě hlavně díky nově vyrostlým obchodním centrům. Restaurace i obchody začínají mít problémy s odbytem. Náměstí se stává centrem bank a pojišťoven. 
 • Dobrá dopravní dostupnost MHD - blízké autobusové zastávky u Sýpky. 
 • Rekonstrukce dalšího městského domu na Pospíšilově ulici - znovuzřízení části kanceláří pro úřad (kdysi už tam byly, tak se zde vrátí). Úředníků přibylo, údajně se do Sokolské nevejdou všichni.
 • Zachování sídla Městské policie v centru města s dobrou dojezdovou vzdáleností do všech částí města a možností operativně objet dopravní zácpy v centru (v případě výstavby nového úřadu na Křižanově pile se počítá s umístěním sídla MP právě zde, dopravní situaci zde každý z nás zná).
 • Našetřeno - město již od roku 2014 odkládá část příjmů, tzv. šetří, do Fondu obnovy majetku, a to právě na opravu budov pro městský úřad (dnes je zde našetřeno 43 milionů korun). Fond není určen na financování nových investic.
 • V neposlední řadě řádná péče o stávající objekty ve vlastnictví města a jejich intenzívní využití.

Výsledek hlasování zastupitelů:

15 hlasů pro VÝSTAVBA NOVÉHO SÍDLA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NA KŘIŽANOVĚ PILE

 

 

Dovětek: Dovolím si vyjádřit názor, že stávající vedení radnice neumí realizovat úsporné a efektivní investice. Vzpomeňme Smuteční síň za 30 milionů korun (původně 20 mil. Kč - jistě, projekt už byl připraven), Komunitní centrum za 100 milionů korun (původně 30 mil. Kč) - u obou s pofidernou kvalitou díla, přípravu sportovní haly s výslednou cenou 235 milionů korun (původně 152 mil. Kč).

Novostavby úřadu, která je odhadována na 285 mil. Kč, se začínám bát. Pokud přijmeme stávající zkušenost za pravidlo, pak se při realizaci můžeme dostat až k neskutečným 400 milionům korun. A to by byl pro město velký zásek do pokladny.

 

S přáním krásných letních dní

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS a Svobodné

 

P.S. Nedá mi to, zmíním ještě pokus zastupitele za Piráty, Denise Rychtara, předložit svůj materiál k projednání zastupitelům. Nástroj k transparentnímu hospodaření obcí do detailu každé faktury (CityVizor). Původně jsem byla k jeho návrhu skeptická (další systém a kolikátá už aplikace, zasílání dat někde při dnešní "ochraně" dat atd.), nicméně přiznám se, že přístup k informacím je pro mne rovněž oříškem. Dohledat v současném systému rozklikávacího rozpočtu cokoliv bez znalosti obecního účetnictví je vážně těžké (mnohdy i pro mne se znalostí obecního účetnictví). A tak jsem jej v jeho snažení nakonec podpořila. Dopadl stejně jako já při svých pokusech cokoliv navrhovat z opozičních lavic. Mlčící hradba první řady zastupitelů (vládnoucí koalice) je nepropustná a neoblomná. Jako jeden muž - zadupat iniciativu v zárodku!