Info zastupitele města 31.1.2021 8:33

Info zastupitele města

Vím, poslední dobou v psaní o práci opozičního zastupitele dost pauzíruji. Ale jednak nebylo moc o čem a druhak byli jsme zavaleni  intenzívní covidovou informační bouří. A protože pro nás byla tato situace nová, dosud nepoznaná, měli jsme jiné starosti, hlavně tedy o zdraví své a svých blízkých. Vypadá to ale, že nás Covid hned tak neopustí a je třeba si na jeho přítomnost zvyknout a začít znovu běžně žít. Jistě, chraňme se, nechoďme viru zbytečně naproti, ale žijme. 

Tak co se v tom našem městě vůbec děje?

Otrávená Bečva a jak dál?!

To je hlavní téma ve Valašském Meziříčí, přebíjející v mnohém i Covid. Zářijová masivní otrava řeky snad kyanidem, možná ale něčím jiným, nekonečně dlouhé hledání viníka, mlžení či spíše mlčení zodpovědných orgánů, nejistota, dohady. Rostoucí nenávist k chemičce Deza, která se stala v očích lidí jasným viníkem, protože jiný dosud nebyl označen. Aktivita občanů města, kteří chtějí slyšet pravdu. Všichni to sledujeme, všichni máme mraky otázek. I zastupitelé. A tak se každé jednání zastupitelstva od loňského podzimu vedení města ptáme, co je nového, kdo co udělal či spíše neudělal. Vynutili jsme si zveřejnění seznamu kroků, které učinil náš vodoprávní úřad. Apelujeme na vyšetřující orgány, aby kauzu skutečně dotáhly do jasných závěrů. A protože i po 4 měsících stále nevíme, tak přitvrzujeme, vyzýváme ministry k odvolávání odpovědných (ředitele ČIŽP).

Osobně bych ale chtěla vidět konkrétní kroky směřující k tomu, aby se podobná situace už nikdy neopakovala. Na posledním jednání zastupitelstva nás starosta o některých snahách města informoval:

- Na Bečvě ve Lhotce nad Bečvou bude instalován kontejner s přístroji na stálý monitoring kvality vody (Výzkumný ústav vodohospodářský).  Jako pilotní projekt super, otázka ale je, kdo bude držet nepřetržitou službu u kontejneru a kontrolovat, zda mikroorganismy v něm žijí či ne. Počkejme si na výsledky.

- VaK bude modernizovat své laboratoře a bude akreditovat své rozbory vody tak, aby bylo možno zajistit bezprostřední výsledky (abychom nemuseli čekat 4 dny než se dozvíme co otrávilo Bečvu). Dobrý počin.

- Laboratoř VaKu bude držet 24hodinovou pohotovost, aby byly zajištěny okamžité rozbory vody i o víkendech či v noci (při nedělní havárii se nikomu z odpovědných orgánů do akce zcela zjevně nechtělo, laboratoře byly zavřené). Dobře.

- Mapují se kanalizační výusti do Bečvy (konečně). Zatím je jich zmapováno 5. Zjišťuje se a zanáší do evidence, kdo je na ně napojen, jaké má povolené limity. Po tomto kroku volám. Je trestuhodné, že dosud taková evidence chybí. 

- Vedení města, ale i my zastupitelé prostřednictvím svých stranických poslanců, tlačí na změnu legislativy. Aktuálně vodního zákona, kde by měly být stanoveny jednoznačné kompetence zodpovědných orgánů v případě přesahu události přes více území (v našem případě Olomoucký a Zlínský kraj - chyběla součinnost, přehazovali si zodpovědnost).  Bude třeba také pro tyto události zpřesnit krizové řízení.

- Jedná se s krajem, aby provedl přísné kontroly u společností, kterým byla vydána integrovaná povolení k provozu zařízení a při vydávání nových byly stanoveny přísnější požadavky na ochranu životního prostředí. A hlavně, aby byla veřejně přístupná evidence těchto povolení.

- Kraj bude přehodnocovat již vydaná integrovaná povolení na vypouštění vod a město bude účastníkem řízení. Takže bychom měli získat přehled. Pozitivní.

Shrnuto a podtrženo, snaha o změnu stávajícího systému či spíše nesystému je. Jen se musí na ty změny stále tlačit. Takže díky všem, kdo se aktivně zajímá.

 

Jaké investice nás v nejbližším období čekají?

Jestliže mohu kvitovat kroky  vedení města výše uvedené, tak ve věci koncepčního rozvoje města se mu příliš nedaří. Všichni víme, jak nevalně dopadla dlouho připravovaná a očekávaná sportovní hala. Nedaří se rozjet bytovou výstavbu, dosud není opravené náměstí, řešení problému budov městského úřadu se sice pomaličku rýsuje, ale uplyne ještě hodně vody než bude hotovo (doufejme, že Zašovská ještě vydrží). Dopravní terminál totéž. Město plánuje velkorysou výstavbu nových sportovních objektů v místních částech (např. kulturní a sportovní dům v Juřince za více než 40 mil. Kč), ale pokulhává v údržbě stávajících sportovišť ve městě (umělka v havarijním stavu na letním stadioně). Snad jediným pozitivem je realizace dlouhodobého projektu revitalizace sídlišť, který se blíží ke svému závěru. Jen si říkám, zda se už pomalu nebude muset začít znovu, od prvních etap uplynulo již skoro 10 let. 

Náměstí - jsme jedno z mála měst ve státě, které nemá ještě rekonstruované náměstí. A že se o něm mluví již řadu let. V roce 2012 se město přihlásilo do klání o cenu Petra Parléře s třemi studentskými návrhy obnovy náměstí. Druhou cenu získal návrh Ing. Arch. Jana Albrechta. Návrh, bohužel, pro razantní změnu uspořádání náměstí nebyl kladně přijat zejména památkáři a tak byl uložen k ledu. Také vedení radnice po roce 2014 se revitalizaci náměstí věnovalo,  a to tak, že přímým zadáním  jednomu dodavateli zadalo zpracování projektu, a to v rozsahu zachování stávající dispozice s pouhou výměnou povrchů a doplněním některými vybranými prvky (např. vodním prvkem). S realizací se ale stále otálelo. Je rok 2021 a snad z nedostatku jiných projektů připravených k realizaci našlo vedení města odvahu k zahájení rekonstrukce náměstí. Nebudu už polemizovat o načasování - ukončeno by mělo být před komunálními volbami v roce 2022. 

Za sebe konstatuji - čekali jsme už fakt dost dlouho a náměstí ve stávajícím stavu už je opravdu na ostudu. Ať už mám výhrady ke způsobu zadání i k projektu samotnému jakékoliv, není už nač čekat. Proto jsem pro zahájení realizace zvedla ruku. Musím říci, že tentokrát jsme v našem klubu zastupitelů za ODS a Svobodné nebyli moc jednotni. Pan Mgr. Trčka (ODS) zůstal zásadovým a hlas projektu nedal, a to právě z důvodu nestandardní přípravy projektu. Rozumím mu, prošvihli jsme šanci na zanechání výraznější architektonické  stopy ve stavební historii města. Ale zase dáváme šanci budoucím generacím.

Schváleno 22 hlasy.

Náklady na realizaci reko náměstí:

rok 2021 - 20 mil. Kč

rok 2022 - 41 mil. Kč

 

Koupaliště - další sporný projekt. Do komunálních voleb 2018 jsme  za ODS a Svobodné šli s představou efektivního řešení dokončení letního koupaliště - využití díry po velkém bazénu pro volnočasové aktivity, rozšíření plochy pro slunění, ohřev vody a oprava stávajících bazénů. Vše o ohledem na reálnou dobu využití koupaliště v rámci roku a rozpočet města (investiční i provozní). S vybudováním nové bazénové vany v díře váhaly i některé další politické strany - viz návrh hnutí ANO na uspořádání referenda. Tehdejší předpokládané náklady - 30 mil. Kč. 

Dnes tedy přišlo vedení města s návrhem na realizaci nové nerezové bazénové vany s nákladem 60 mil. Kč (bude to rekreační bazén s mnoha vodními hracími prvky). Ještě do loňského roku bych byla zásadně proti. Je to hromada peněz za pár slunečných dní a tehdy se dokončoval projekt výstavby sportovní haly, kterou jsem podporovala (do doby zveřejnění konečné ceny haly) a peněz mělo město omezeně.

Jenže - sportovní hala padla a zatím je uložena k ledu (minimálně na dva roky dle smlouvy s krajem a pak další projektování). Město nemá připravené další větší investiční projekty a představa, že by se peníze ušetřily, je nereálná. Projedly by se. Nad čím ale hlavně přemýšlím je  nová covidová doba. Ta teď hodně mění naše životy, cestování se omezilo, ne-li zakázalo. A nemyslím si, že se to v blízkých letech zlepší. Budeme rádi, za každou možnost rekreace v okolí domova. 

Srdce ekonoma trpí, ruka ženy se zvedla a projekt podpořila. S vědomím všech nákladů, současných i budoucích, s vědomím potřeby peněz do oprav stávajících bazénů. Každý ale nemůžeme mít bazén doma. 

Schváleno 21 hlasy.

Náklady na realizaci venkovního bazénu:

rok 2021 - 20 mil. Kč

rok 2022 - 45 mil. Kč

 

Shrnutí: spolu se schválenými výdaji v roce 2022 na zateplení budovy městského úřadu na Soudní ulici jsme rozhodli na tomto jednání zastupitelstva města o 90 milionech investic v roce 2022. O to jednodušší bude schvalování rozpočtu na příští rok.    

 

Rozpočet města na rok 2021

Záměr a požadavek Mgr. Chajdrny (Nezávislí) schvalovat rozpočet na další období v prosinci předchozího roku, vzal díky Covidu za své. Ale všechno zlé je na něco dobré. Ještě v závěru loňského roku vládnoucí koalice sestavovala rozpočet v krizovém rozsahu. A viděli jsme, že když se chce, rezervy se dají najít. Jenže po měsíci je všechno jinak. Vládní slib kompenzací obcím vrátil vše do starých kolejí. Opět enormě rostou provozní výdaje, investiční víceméně stagnují (malá připravenost projektů). Rozpočet je deficitní, se sekerou cca 217 mil. Kč (každoročně nám to roste), pokrytou zůstatky na bankovních účtech (nevyčerpané finance z minulých let). Takže zase velké oči při sestavování rozpočtu a realita je pak úplně jiná.

S ohledem na nepřipravenost investičních projektů se v návrhu rozpočtu objevila investiční rezerva ve výši 30 mil. Kč. Ze zkušeností minulých let, kdy rada města v rámci své kompetence rozhodovat do výše 2 mil. Kč  postupně čerpala jakékoliv volné finance, jsem navrhla rezervu zablokovat a vyhradit právo o ní rozhodovat zastupitelstvu města. Vidím to, spolu s Fondem obnovy majetku, jako jediné pozitivum rozpočtu města. 

S ohledem na konstrukci celého rozpočtu jsem jej, spolu s dalšími 2 opozičními zastupiteli, nepodpořila. Je to plně zodpovědnost vládnoucí koalice.

 

Participativní rozpočet

Zaklínací formule dnešní doby. Už nestačí prosazovat  přání občanů města prostřednictvím zvolených zastupitelů, zapojit občany do aktivní účasti v osadních výborech, místních komisích, pořádat ankety o spokojenosti občanů, pořádat veřejné schůze, slyšení, kulaté stoly atd. atd. Marketing doby si žádá své. A tak se vymyslel participativní rozpočet. Lidé sami si budou předkládat své návrhy na zlepšení života ve městě, lidé sami si pak ty návrhy vyhodnotí a oznámkují. Potud super, aktivní občan je vítán. Jenže - k organizaci takové soutěže je třeba nástrojů - aplikace mobilního rozhlasu, reklama, organizátory, školení organizátorů, formuláře, pracovní skupiny, ceny za nejlepší návrhy (zadarmo ani kuře nehrabe) atd. atd.

Povolené náklady na realizaci jednoho projektu max. 500 tis. Kč

Finanční hromádka vyhrazená v rozpočtu města na rok 2022 - 2 mil. Kč, tj. na realizaci cca 4 projektů.

Náklady na samotnou organizaci celého projektu se blíží hodnotě jedné schválené akce!

Marketing dnes všude vládne. Nepodpořila jsem, spolu s 5 opozičními zastupiteli. Prošlo těsně 13 hlasy koalice.

 

S přáním pevného zdraví  všem

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS a Svobodné