Co nového v zastupitelstvu města - říjen 2020 23.10.2020 16:37

Co nového v zastupitelstvu města - říjen 2020

Záznam z jednání zatím není na stránkách města dostupný. Tak snad časem.

S ohledem na aktuální situaci nouzového stavu se říjnové mimořádné zasedání zastupitelstva ve Valmezu konalo formou videokonference. A to už nám vcelku jde. Snad se časem podaří dořešit i formu hlasování tak, aby nebylo nutné hlasovat jednotlivě po jménech - to opravdu zdržuje a tak je tento formát zkousnutelný snad jen pro jednání s kratším programem. Vývojáři by mohli zapracovat, jednání na dálku má budoucnost.

 

Co tedy zajímavého bylo na programu?

 

1. Dotace Českému rybářskému svazu ve výši 100 tisíc korun na oživení "vytrávené" Bečvy

Protinávrh Mgr. Trčky (ODS) na zvýšení částky o 50 tisíc korun nebyl schválen. Nicméně potěšující je záměr vedení města vyčlenit další dotaci v rámci rozpočtu na příští rok (o její výši se bude ještě jednat). Zatím totiž není úplně jasné, v jakém stavu Bečva po ekologické havárii je a její znovuoživení bude jistě běh na delší  trať. A peněz bude určitě třeba daleko více. 

Dotace ve výši 100 tisíc korun byla tedy schválena jednomyslně, s dodatečným požadavkem o vysazení původních druhů ryb. 

Nicméně! Mnozí zastupitelé se podivovali nad postupem vyšetřování celé havárie, zejména pak nad různými, a čím dál častějšími, zprávami, že pachatel zřejmě nebude nalezen (naposledy se v podobném duchu nechal slyšet státní zastupce Bareš). Přitom dle zprávy tiskové mluvčí PČR, kterou nám zaslal, i na základě mého dotazu na stav vyšetřování, starosta města, vyšetřování stále pokračuje. 

Osobně nevycházím z údivu, jak je celá havárie šetřena. Považuji za naprosto neskutečné, že v dnešní době kontrol všeho a všech zde někdo může skladovat či jinak nakládat s tak velkým množstvím smrtelně jedovaté látky bez toho, aniž by o tom příslušné orgány měly přesný přehled. Představa, že by k otravě řeky došlo v letních měsících, kdy se zde koupou lidé, mě děsí.  Celá událost měla být, dle mého názoru, vyhodnocena jako obecné ohrožení a pachatel měl být znám okamžitě. Pokud tomu tak dosud není, pak je více než jasné, že někdo vyšetřování zmařil či maří. 

Vyzvala jsem starostu města, aby usilovně apeloval na vyšetření otravy Bečvy. Pokud by se mělo vyšetřování ubírat směrem do ztracena, pak musí PČR naprosto jasně a veřejně říci, proč. Kdo nekonal, kdo zanedbal své povinnosti, které měly véstí k bezprostřednímu nalezení pachatele.  Otrava Bečvy se nesmí zakopat pod koberec! A nesmí se opakovat!

 

2. Navýšení dotace SK Hrachovec o částku 2,84 milionů korun

SK Hrachovec staví za finanční účasti města a státu šatny a zázemí pro fotbalisty. Nedopatřením  či možná snahou o snížení rozpočtu zástupci spolku v žádosti o dotaci neuvedli náklady na parkoviště před šatnami, jehož vybudování je ale podmínkou řádné kolaudace stavby a tudíž i splnění podmínek státní dotace. Navýšení finančního podílu města právě na vybudování parkoviště ve výši 2,84 milionů korun bylo zastupiteli schváleno. I proto, že parkoviště bude veřejné a bude sloužit občanům Hrachovce a návštěvníkům sportovního areálu.

Potud dobře. Jen si snad postesknu (opět) nad systémem přípravy městských projektů. Není jeden, aby byl úplně v pořádku a bez problémů (vzpomeňme např. Komunitní centrum, obřadní síň, sportovní hala atp.). V rámci jednání finančního výboru nám byl předložen Investiční plán na další roky a nad uvažovanými a mnohdy už i projektovými cenami jednotlivých akcí zůstává rozum stát. Posuďte sami:

- revitalizace náměstí - 50 milionů korun (víceméně jen výměna povrchů)

- nová bazénová vana na venkovním koupališti (díra) - 60 milionů korun

- sportovní a komunitní centrum Juřinka - 43 milionů korun

- oprava zimního stadionu - 50 milionů korun

- výstavba nového městského úřadu na Křižanově pile - 280 milionů korun

 

 3. Návrh na zřízení útulku pro kočky

Vzali jsme na vědomí žádost o zřízení útulku pro opuštěné kočky. To je hodně výbušné téma, zejména kvůli poměrně nesmiřitelnému postoji žadatelů ke všem, kdo má jiný názor než oni. Podle zkušeností měst, která útulky buď sama zřídila nebo podporují jejich provoz alespoň finančně, není toto cesta k vyřešení problému volně žijících koček a jejich počtu. Ať už je kapacita takového útulku jakákoliv, je téměř záhy naplněna bez výhledu na jakékoliv další řešení. Zatím jedinou schůdnou cestu vidím v řízené kastraci a tu naše město finančně podporuje. Za zvážení pak stojí ještě její rozšíření na cíleně odchytávané kočky v exponovaných oblastech.

To vše píšu jako milovník koček (máme doma tři, všechny kastrované). Běžné kočky - myšilovky - potřebují volnost a jejich uzavření do klece v útulku žádné opravdu nepřeji. Bylo by to jen jejich trápení. 

 

4. Různé

Starosta města nás informoval o problému šíření coronaviru mezi bezdomovci, v této souvislosti padl návrh zastupitele T. Mičunka na plošnou desinfekci města.  

 

Krásné podzimní dny a hodně zdraví všem přeje

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS a Svobodné

 

 P.S. Rybářům můžeme pomoci všichni finančním příspěvkem na transparentní účet:

 

                                   35036038/5500, Bečva 2020